Par mums

Biedrība ESTO ir demokrātijas, izglītības un kultūras procesus veicinoša organizācija, dibināta 2010. gadā Rēzeknes novadā.

Biedrības ESTO darbības mērķis ir savstarpēji integrēt kopējas tēmas – vietējā un reģionālā attīstība, demokrātija, cilvēkresursi, mūžizglītība, kultūra, personības brīvība, pašrealizācija, tolerance un sekmīga integrācija. Biedrības desmit gadu pieredze liecina, ka tās darbība ir efektīva, konkrēta mērķos un vīzijās uz sadarbību vērsta.

Biedrība ESTO savā darbībā izmanto dažādas formas un veidus, kā ieinteresēt un iesaistīt plašāku mērķauditoriju, organizējot demokrātiju veicinošas aktivitātes, kultūras un izglītojošus pasākumus, sociālās integrācijas aktivitātes, jaunradi veicinošus projektus un dažādu jomu radošās domnīcas, izstrādājot starptautiskus projektus vietējās un reģionālās kopienu iesaistei un aktivizēšanai, kā arī veidojot audio, audiovizuālus mākslas projektus un akcijas.

Vidēji gadā realizējot 4-8 projektus, biedrība pēdējos četros gados ir piesaistījusi finansējumu gandrīz 150 000 EUR apjomā, tostarp, Valsts Kultūrkapitāla (turpmāk tekstā – VKKF), VKKF Latgales programmas, Sabiedrības integrācijas fonda, ES programmas Erasmus +, British Council, Nodarbinātības valsts aģentūras, Jaunrades fonda, Aktīvo iedzīvotāju fonda un citu projektu finansētāju līdzekļus.