Kontaktinformācija

Biedrība “ESTO”
Reģistrācijas Nr. 50008154841,
Adrese: Rožlejas 75, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601,
Norēķinu konts: LV20HABA0551034596453, AS Swedbanka

Kontakti

E-pasts: estobiedriba@gmail.com

Inga Žirgule, Valdes locekle
Tālr. e-pasts: 29473700, inga.zirgule@gmail.com

Ilona Rupaine, Valdes locekle
tālr. 26119946, e-pasts: ilona.rupaine@gmail.com