Kadriļu deju grupai – instrumenti

Muzicēsim uz nebēdu!

Koncertos, mēģinājumos, meistarklasēs, kadriļu ballēs, festivālos mūsu muzikantiem beidzot būs savi mūzikas instrumenti!!!

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis biedrības “ESTO” iesniegto projektu Nr.22-01-AL15-A019.2202-000004 ”Atbalsts Lūznavas Kadriļu deju grupas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai “.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 3496 EUR, tajā skaitā, publiskais finansējums 3146,40 EUR. Projekta rezultātā tiks stiprināta Kadriļu deju grupas rīcībspēja un kapacitāte, tiks iegādātas digitālās klavieres un pastiprinātājs mēģinājumiem, mandolīna un  trompete koncertiem un kolektīva citām radošajām aktivitātēm.

Iesakām