Kādas ir “Jauniešu iespējas veidot nākotni labāku” sarunāsimies ar 2022.gada apbalvojuma “Eiropas gada cilvēks” nominantu Oskaru ZUĢICKI un aktīvu Rēzeknes novada jauniešu politikas veidotāju, latgalieti un mūziķi Gunti RASIMU.

26.aprīlī plkst.13.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vidusskolā tiksimies ar apbalvojuma “Eiropas gada cilvēks” nominantu Oskaru Zuģiski un aktīvu Rēzeknes novada jauniešu politikas veidotāju, latgalieti un mūziķi Gunti Rasimu, lai runātos par jauniešu iespējām iesaistīties valsts un sava novada sabiedriskās un politiskās dzīves veidošanā, Latvijas un Eiropas projektu piedāvātajām iespējām.

Oskars Zuģickis spēj aizraut un vienot Daugavpils un Latgales jauniešus, piesaistīt tūkstošiem cilvēkus, darbojies Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju centrā. Guntis Rasims ir daudziem jauniešiem zināms kā latgaliešu mūzikas grupas “Bez PVN” dalībnieks, aktīvs latgaliešu valodas un latgalisko aktivitāšu veicinātājs, vairāku NVO dibinātājs un vadītājs. Gan Oskars, gan Guntis uzskata, ka pilsoniskas sabiedrības loma ir veidot jaunus aktīvus cilvēkus,  iesaistīt  viņus sirdij tuvu tēmu risināšanā. Tikai iemācoties otru dzirdēt,  izteikt savu viedokli, cilvēks top par līderi.  Nav svarīgi, vai tā ir sociālā joma,  sports vai kultūra, svarīgi, lai jaunietis būtu spējīgs, kompetents sēdēt pie viena ar citām biedrībām, pašvaldību un pieņemt lēmumus, kuri viņam  ir aktuāli. Tikšanās reizē abi sarunas dalībnieki dalīsies savā pieredzē, veiksmes stāstos, rosinās izmantot iespējas, ko jauniešiem sniedz dažādas uz jauniešiem orientētas programmas un Eiropas Savienības fondi.

Diskusiju cikla “Sarunas par svarīgo” mērķis ir aicināt uz sarunu kādu sabiedrībai zināmu kultūras personību – literātu, mūziķi, kino režisoru, mākslinieku, baudīt viņa radītos darbus, kā arī diskutēt par mākslinieka-indivīda lomu sabiedrības vērtību veidošanā, tā spēju vai nespēju ietekmēt demokrātijas procesu norisi. Projekta ietvaros plānotas 19 tikšanās ar dažādiem kultūras jomu pārstāvjiem. Diskusiju cikls turpināsies līdz 2023.gada beigām. Sarunu ierakstu fragmenti un fotogrāfijas būs publicētas biedrības ESTO mājaslapā biedribaslg.lv un sociālajā tīklā facebook.

 

Iesakām