DZIGA JDK prezentēs Latgali Spānijā

VKKF mērķprogrammā “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja” biedrība ESTO ir saņēmusi finansiālu atbalstu projekta “DZIGAs dalība ETF Spānijā” aktivitāšu realizēšanai. Pasākums, kurā deju kopa „Dziga” sevi prezentēs 2024.gadā ir Eiropas Tautu festivāls Spānijā, Aranda de Duero pilsētā š.g. 20.-27.07. Ik gadu festivāls tiek rīkots citā Eiropas valstī, katru gadu tajā piedalās 16 – 20 ES valstu delegācijas un tautas mākslas kolektīvi, kopsummā 800 – 1000 festivāla dalībnieki. Festivāla mērķis – sekmēt savstarpējo Eiropas tautu sapratni un sniegt iespēju iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas. Festivāla ietvaros dalībvalstij nedēļas garumā jāiekārto, jānodrošina un jāprezentē valsts, novada, pilsētas prezentācijas stends ; jādemonstrē nacionālā virtuves meistarklase; tērpi; jāsniedz koncerti gan pilsētas ielās, gan koncertskatuvēs; kultūras programmu konkursā jāprezentē Latvijas valsts kultūras programma; jāpiedalās svētku gājienā u.c. aktivitātēs. Tas ir nedēļu spraigs aktivitāšu kopums, kurā festivāla dalībniekiem un vietējiem iedzīvotājiem tiek paplašināts priekšstats par Latviju un Latgali. ETF dod iespēju Eiropas valstīm iepazīt vienai otras kultūru, tradīcijas, virtuvi; iedrošina jauniešus brīvai un draudzīgai komunikācijai, dod iespēju katru gadu iepazīt citas valsts kultūru, arhitektūru un tradīcijas; veidot vienlīdz korektu izpratni par citām kultūrām. Deju kopai Dziga  festivāls ir stimuls darbībai, īpaši starpsvētku periodā, jaunu programmu radīšanai un sadarbībai.

Iesakām