Esi klāt, kad plāno. Latgales sabiedrība aicināta apspriest attīstības plānošanas dokumentus.

Valsts prezidents Egils Levits vienā no savām uzrunām ir teicis: “Kad cilvēks jūtas piederīgs savai valstij, viņš par to rūpējas”. LKM pētījums atklāj, ka Latvijā ir zems iedzīvotāju iesaistes rādītājs pilsoniskajās aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas līdzdalības pasākumos. Tikai 10% Latvijas iedzīvotāju iesaistās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs: 8% no iedzīvotājiem ir piedalījušies sabiedriskajās apspriedēs un 6% – sociālajās kampaņās.

Sabiedrības iesaiste un līdzdalības nodrošināšana attīstības plānošanā ir demokrātiskas sabiedrības pazīme. Tā ir ne vien demokrātijas nepieciešamība, bet arī būtiska ilgtspējīgas attīstības pazīme. ​​Publiskā apspriešana ir nozīmīga plānošanas dokumentu izstrādes stadijas sastāvdaļa.

Aicinām piedalīties Preiļu novada attīstības dokumentu izstrādē!

Preiļu novada pašvaldība no 2021. gada 12.novembra  līdz 2021. gada 17.decembrim organizē  Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada publisko apspriešanu.

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv

Aicinām piedalīties Balvu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!

Balvu novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2030.gadam ir nodota publiskajai apspriešanai   līdz 2021. gada 13.decembrim

Materiāli ir pieejami ĢeoLatvija.lv un tapis.gov.lv

Preiļu un Balvu novadu attīstības dokumentu izstrādēaicinām iesaistīties iedzīvotājus un sabiedriskās organizācijas, piedaloties sabiedriskajās apspriedēs, iesaistoties darba grupās, vai arī dokumenta izstrādes laikā par to izsakot rakstveida vai mutvārdu viedokli.

Plakāta autors Roberts Laganovskis

Iesakām