Par Biedrības ESTO un Lūznavas muižas ilglaicīgu sadarbību cilvēku ar invaliditāti atbalstam, dodot iespēju Lūznavas kopienas iedzīvotājai L.Stikutei realizēt sevi un iekļauties darba tirgū, 3.decembrī “Gada balvā cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2022” pasākumā tika saņemts novērtējums un  atzinība nominācijā “Nodarbinātības veicinātājs”! Nodarbinātība arvien ir bijis aktuāls jautājums, vēl jo vairāk ņemot vērā saasinājumu darba tirgū pēdējā gada laikā. Katrs no mums vēlas ne tikai būt noderīgs, bet realizēt sevi, savas prasmes. Arī cilvēkiem ar invaliditāti neapšaubāmi ir svarīga iespēja nopelnīt iztiku, bet tikpat svarīga ir iespēja darīt savu sirdslietu un gūt gandarījumu no padarītā.

Tiesībsargs jau astoto gadu aicina iedzīvotājus būt vērīgiem, pamanīt un novērtēt mūsu līdzcilvēku nozīmīgo ieguldījumu cilvēku ar invaliditāti atbalstam, piesakot viņus konkursam “Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam”. Palīdzēt un atbalstīt cilvēkus ar invaliditāti var visdažādākajos veidos. To spilgti apliecina iepriekšējo gadu konkursa uzvarētāji, kuriem balvas pasniegtas par draudzīgas un pieejamas vides veidošanu, par palīdzēšanu iekļauties un realizēt sevi darba tirgū, par bērnu iedrošināšanu izzināt kultūras, sporta, mākslas un mūzikas pasauli.

Iesakām