kopā ar  L.Laganovski diskutējām par mākslu kā sabiedrībā notiekošo sociālo procesu atspoguļotāju un guvām vairākas atziņas:

 • Reaģējot uz mūsdienu notikumiem un politiku, māksla iegūst gan politisku, gan sociālu dimensiju, kļūstot par strīdu fokusu un pat par politisko un sociālo pārmaiņu spēku.
 • Indivīdam, kurš  nesaprot neko, var iestāstīt visu ko. 
 • Karš, kurš svītro visu nost.
 • Māksla aicina skatītājus uz redzējumu, pat dzīvesveidu, kas atšķiras no viņu pašu, un līdz ar to palīdz veicināt demokrātijai nepieciešamo empātijas sajūtu.
 • Lai atspoguļotu sabiedrību, sabiedrība ir jāzina.
 • Konceptuālās mākslas mērķis,  izmantojot mākslinieciskos instrumentus,  radīt iespēju panākt sociālas pārmaiņas
 • Patiesība nāk no dažādu ideju sadursmes, un mākslai ir būtiska loma šīs patiesības parādīšanā.
 • Mākslinieki pirmie uzdod konceptuālus jautājumus.
 • Māksla var veicināt politisko diskursu, atbalstot pašreizējos politiskos un ideoloģiskos uzskatus. Tomēr visbiežāk māksla ir graujoša forma, kas kalpo kā instruments esošās politiskās un sociālās realitātes mainīšanai. Māksla var risināt noteiktus politiskus jautājumus vai pārinterpretēt dažādas sociālās struktūras (piemēram, tā var atklāt dažādus varas samērus sabiedrībā, piedāvājot alternatīvu izpratni par noteiktiem notikumiem utt.)
 • No sūdiem var uztaisīt zeltu.
 • Mākslinieks protokolē sabiedrību. Mākslinieki paši var būt aktīvisti kā daļa no politiskās kustības vai organizācijas, taču bieži vien viņi paši izraisa politiskās pārmaiņas, nepievienojoties nevienam iepriekš pastāvošam politiskam spēkam.
 • Gleznā ir zīmoli, kuri kļūst par zemapziņas traumu un darbojas neatkarīgi no cilvēka apziņas. Māksla palīdz aizsargāt no tā, ko es gribu.
 • Māksliieks ir socialogs, psihologs un vēsturnieks. atklājēju un virzītāju. 
 • Cilvēki no dažādām sabiedrības grupām viens otru mentāli nesaprot.
 • Mākslas loma mūsdienu pasaulē nebeidzas tikai ar netaisnību izcelšanu, kas notiek mums apkārt. Māksla var atbalstīt un pat radīt noteiktas politiskās alternatīvas status quo. 
 • Konceptuālisms un laikmetīgākā māksla radās uz idejas pamata, ka 20. gadsimts iet uz beigām, jādara kaut kas savādāk.

29. jūnijs2022.g., Lielbornes muiža

Aktīvo iedzīvotāju fonds un ESTO biedrība projekts “ Klausies! Saproti! Rīkojies!” tiek īstenots ar EEA granta atbalstu. Projekta mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā.

Iesakām