2022.gada 19.septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Daugavpils Universitātē notiks Politiskās izglītības darbnīca  “KĀDAS VĒLĒŠANAS JAUNIEŠIEM PIEDĀVĀ BRĪVAS VĒLĒŠANAS UN KĀ ORIENTĒTIES PIEDĀVĀJUMĀ?”, kuras vadītājs būs  biedrības “Publisko tiesību institūts” direktors, tieslietu un vēlēšanu eksperts Arvīds DRAVNIEKS.

Darbnīcas teorētiskajā nodarbībā “Atver Satversmi” analizēsim brīvo vēlēšanu tēmu un gūsim pārliecību, ka pilsonis ir amats, kas prasa veidot viedokli. Darbnīcas praktiskajā nodarbībā noskaidrosim, kā notiek balsošana un balsu skaitīšana, kas kopīgs socioloģijai un vēlēšanām, kā un kas veido socioloģiskās aptaujas un secinājumus pēc tām.
Publisko tiesību institūts regulāri apspriež valststiesiskus jautājumus, rīko tiesībpolitikas seminārus, piedalās sarunu festivāla LAMPA diskusijās, organizē konkursus skolu jauniešiem, tādējādi veicinot eiropeiskas tiesībpolitikas atbalstīšanu. Arvīds Dravnieks ir darbojies kā eksperts Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, Delfi TV, politika.lv, publicējis rakstus par tiesībām un demokrātiju izdevumos “Jurista Vārds”, “Latvijas Vēstnesis”, “Juristu Žurnāls”, “Likums un Tiesības”, “Latvijas Jurists”, “Atmoda”, “Rīgas Balss”, “Padomju Jaunatne”, “Labrīt”, “Diena”, “Latvijas Radio”.

Darbnīcu norise:
Rēzeknē: 19.septembrī plkst.9.45.Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolā, Atbrīvošanas aleja 115, 125.auditorija.
Daugavpilī: 19.septembrī plkst.15.00 Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1A, 130 auditorija,

Politiskās izglītības darbnīca organizē biedrība ESTO, tā notiek projekta “Klausies! Saproti! Rīkojies!” ietvaros. Tā mērķis  sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Sadarbības partneris – Norvēģijā reģistrēta biedrība “Bergausis”.

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 99 267,78 eiro. Projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Iesakām