8.decembrī plkst.10.30 Balvu Kultūras un atpūtas centra telpās tiksimies ar Latvijas Kultūras akadēmijas profesori, socioloģijas doktori Andu Laķi. Viņas profesionālās darbības būtiska daļa ir saistīta arī ar pieaugušo tālākizglītības jomu, pašvaldību un NVO mijiedarbības, kultūras procesu pētniecību un analīzi

Anda Laķe ir Akadēmijas prorektore zinātniskajā darbā un Zinātniskās pētniecības centra vadītāja, šobrīd – LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments vadītāja. Viņa ir strādājusi vairākās Latvijas augstskolās par pasniedzēju un paralēli piedalījusies un vadījusi akadēmiskus, zinātniskus, lietišķus pētniecības projektus, bijusi konsultante politikas ietekmes novērtējuma un plānošanas dokumentu izstrādes jautājumos.
Andas Laķe  zinātniskās intereses ir saistītas ar sociālo pētījumu metodoloģiju, starpdisciplinaritāti pētījumos, politikas analīzes un politikas ietekmes novērtējuma metodoloģiju, kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšanu; kultūras un radošo industriju attīstību, kā arī izglītības kvalitātes un jaunatnes problēmām. Pēdējo gadu pētnieciskā darbība cieši saistīta ar aktuālo kultūras nozares problēmu pētniecību, kas ietver virkni Latvijas kultūras organizāciju, tai skaitā Kultūras ministrijas pasūtītu pētījumu vadību vai līdzdalību. Pēdējos gados Ands Laķes vadībā ir veikti vairāki pētījumi, tostarp, 2018.gadā – pētījums par Latvijas kultūras jomas NVO sociāli ekonomisko ietekmi.
Sarunas laikā apspriedīsim lokālā kultūras mantojuma nozīmi vietējo kopienu dzīvē, digitālā mantojuma priekšrocībām un izaicinājumiem.

Diskusiju cikla “Sarunas par svarīgo” mērķis ir aicināt uz sarunu kādu sabiedrībai zināmu kultūras personību – literātu, mūziķi, kino režisoru, mākslinieku, baudīt viņa radītos darbus, kā arī diskutēt par mākslinieka-indivīda lomu sabiedrības vērtību veidošanā, tā spēju vai nespēju ietekmēt demokrātijas procesu norisi. Projekta ietvaros plānotas 19 tikšanās ar dažādiem kultūras jomu pārstāvjiem. Diskusiju cikls turpināsies līdz 2023.gada beigām. Sarunu ierakstu fragmenti un fotogrāfijas būs publicētas biedrības ESTO mājaslapā biedribaslg.lv un sociālajā tīklā facebook.

Iesakām