SARUNĀS PAR SVARĪGO tikšanās ar janvāra barikāžu un Tautas frontes dalībniekiem.

Pieminot 1991.gada Barikāžu dienu notikumus, visi interesenti tiek gaidīti uz tikšanos ar Ludzas novada barikāžu un Tautas frontes dalībniekiem. Biedrības ESTO AIF projekta „Klausies. Saproti. Rīkojies.” diskusiju cikla „Sarunas par svarīgo” diskusija ar janvāra barikāžu un Tautas frontes dalībniekiem notiks trešdien, 12.janvārī plkst.17.00 Malnavas koledžas zālē. Tikšanās un saruna ar cilvēkiem, kas, riskējot ar savām dzīvībām, aizstāvēja Atmodas laika demokrātijas ideālus, būs vērtīga, domājot arī par šī laika grūtībām, izaicinājumiem un vērtībām. Sarunas noslēgumā notiks kopīga dokumentālās filmas “Tēvu barikādes”(2012, Studija 2, režisors Zigurds Vidiņš) skatīšanās.

1991.gada janvāra barikādes Rīgā bija viens no Atmodas laika izšķirīgajiem brīžiem, kas turpināja Neatkarības deklarācijas iesākto ceļu un valstisko neatkarību. Tautas griba tika pārbaudīta ar atklātu un reālu militārā spēka izmantošanu, kas prasīja arī civiliedzīvotāju dzīvības. 13.janvārī pēc Latvijas Tautas frontes rīkotās manifestācijas, kurā piedalījās ap 500 000 cilvēkiem, sākās barikāžu celtniecība Rīgas stratēģiski svarīgo objektu aizsardzībai, kurā piedalījās arī daudzi Latgales novada iedzīvotāji.

Diskusiju cikla “Sarunas par svarīgo” mērķis ir aicināt uz sarunu kādu sabiedrībai zināmu kultūras personību – literātu, mūziķi, kino režisoru, mākslinieku, baudīt viņa radītos darbus, kā arī diskutēt par mākslinieka-indivīda lomu sabiedrības vērtību veidošanā, tā spēju vai nespēju ietekmēt demokrātijas procesu norisi.
Projekta ietvaros plānotas 19 tikšanās ar dažādiem kultūras jomu pārstāvjiem. Diskusiju cikls turpināsies līdz 2023.gadam. Sarunas ierakstu vai tā fragmentu varēs atrast biedrības ESTO mājaslapā biedribaslg.lv un sociālajā tīklā facebook.

Iesakām