Mūsu dzīve ir tāda, kādu mēs ar savām domām un darbiem veidojam. Arī dzīves ceļā satiktie cilvēki nav – tāpat vien. Mūsu domas un darbi, gūstot atbalstu līdzcilvēkos, veido līdzīgi domājošo un pasauli sajūtošo kopumu („ESTO” darbības stratēģija 2020. – 2024.)

Biedrība ESTO 2021.gadā realizēja dažādus projektus, kuru saturs lielā mērā bija vērsts uz to, kā organizējot demokrātiju veicinošas aktivitātes, kultūras un kultūrizglītības aktivitātes ieinteresēt un iesaistīt to īstenošanā aizvien plašāku mērķauditoriju, aktivizēt un stiprināt nevalstisko organizāciju kapacitāti.

Biedrības 2021.gada nozīmīgākais notikums ir jau 2020.gada septembrī uzsāktais  PROJEKTS: “Klausies. Saproti. Rīkojies!” (AIF/2020/SDK/18), kas tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātija un kultūra”. Projektā, kas ilgs trīs gadus, risināmo jautājumu loks: demokrātijas veicināšana; pilsoniskās izglītības aktivitātes; iedzīvotāju iesaistīšana pilsoniskajās aktivitātēs, NVO stiprināšana interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā; biedrības kapacitātes celšana. 2021.gadā ir uzsāktas 9 no projekta 11 aktivitātēm – ir izveidota biedrības mājaslapa www.biedribaslg.lv, organizētas 5 tikšanās ciklā “Sarunas par svarīgo”, 4 podkāsti “Ej šī, parunuosim!”, 4 politiskās izglītības darbnīcas, žurnālā “A 12” izveidota jauna rubrika “Es un mēs”, kurā stāstam par aktīvākajām Latgales NVO, to cilvēkiem u iniciatīvām. Projekta ietvaros ir organizēta sociālo plakātu darbnīca, konkurss un izstādes, sarīkota mākslas darbnīca un sarunas par tēmu “Demokrātija un māksla”. Projekta aktivitātes turpināsies arī 2022. un 2023.gadā. Projekta 2021.gada finansējums – 24 816.95 EUR.

PROJEKTS: ERASMUS + “Sarunas bez vārdiem Eiropas tradicionālo vērtību saglabāšanā”(2020-2021)

Projekta ietvaros trīs biedrības ESTO pārstāves piedalījās pieredzes apmaiņas aktivitātēs ar mērķi, vērot kā strādā ar bēgļiem un integrē bēgļus Spānijas sabiedrībā. Nedēļas garumā biedrības pārstāvji padziļināja savu profesionalitāti un pieredzi vērošanas praksē, kā Spānijā caur mākslu, mūziku un deju, bēgļi iepazīst vietējās tradīcijas un kultūru, kā tā sekmē viņu  adaptācijas procesu jaunajā mītnes valstī, veicina vēlmi mācīties spāņu valodu, kļūt  piederīgākiem, tādējādi uzsākot savu integrācijas procesu vietējā sabiedrībā. Mobilitāte ESTO pārstāvēm bija Spānijas pilsētā Malagā un to nodrošināja sadarbības partneris, biedrība, kas vairāk kā desmit gadus darbojas apmācību un pieredzes apmaiņas jomās – TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Pieaugušo izglītības mobilitāte notika programmas Erasmus + atbalstītā projekta ,,Deja, mūzika un glezna jeb sarunas bez vārdiem Eiropas tradicionālo vērtību saglabāšanā”, Nr.2019-1-LV01-KA104-060288, ietvaros. Mobilitātes programma nodrošināja praktiskas pieredzes apmaiņas diskusijas un prezentācijas par  biedrības TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. pieredzi projekta ,,Deja, mūzika un glezna jeb sarunas bez vārdiem Eiropas tradicionālo vērtību saglabāšanā” jomu kontekstā, kā arī “atkal tikšanos” ar Picasso radošo pasauli; “pirmo iepazīšanos” ar intelektuālo spāņu, Malagā dzimušu gleznotāju Jorge Rando; dabas varenību un cilvēka lomu tās saglabāšanā Camino Del Rey; Malagas mākslas skolas keramikas un dizaina meistarklases un studentu iedvesmas stāstus; flamenko vēstures un deju nodarbības ar čigānu flamenko deju primu Susanu Manzano un ģitārspēles virtuozu Azukito, kura senči kādreiz ir izceļojoši no Latvijas un devušies bēgļu  gaitās uz Argentīnu, vēlāk uz Meksiku un tad Spāniju.

Jau Latvijā, projekta dalībnieces, pamatojoties uz Spānijas pieredzi, izstrādās savas programmas, kā caur dejas, mūzikas, mākslas nodarbībām, pārstāvjus no Austrumu kultūras, kuriem ir cita tradīciju vērtību izpratne, iepazīstināt ar Latgales kultūras bagātībām, tā viņiem ļaujot adaptēties  Latvijas, Latgales  vidē. ERASMUS + ir ES programma, finansējums projektam EUR 6096.

PROJEKTS: ERASMUS + ,,Pieaugušo izglītības loma lauku ciemu attīstības inovatīvā pieejā’’ Nr.2021-1-LV01-KA122-ADU-000018668 (2021 -2022)

Projektā izvirzīties mērķi: Veicināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi lauku ciemu videi draudzīga dzīvesveida, saglabāto tradīciju un ilgtspējīgas domāšanas veida popularizēšanā, izmantojot starptautisko pieredzi.Sekmēt starptautiskās pieredzes izplatīšanu par ciemu saglabāšanu un attīstīšanu klātienē un ar digitālo tehnoloģiju palīdzību, sekmējot pieaugušo izglītības lomu sabiedrībai aktuālu problēmu risināšanā.

Projekts paredz projekta 4 dalībnieku ēnošanu Sicīlijas un Kalabrijas reģionu 4 ciemos Itālijā (mobilitātes ilgums – 6 dienas, vēl 2 dienas ceļā), kuru nodrošinās partneris – organizācija CESIE. Apstiprinātais finansējums projektam ir EUR 7448,00.

PROJEKTS: “Teiksma par Rēzeknes Rozi” (2021)

Biedrība ESTO Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras Mazo kultūras un tūrisma projektu (Līgums Nr.3.46/15) ietvaros realizēja projektu – folkloras kopas “Vīteri” (vadītāja Sandra Stare) video pasaka  “Teiksma par Rēzeknes rozi”. Projekta mērķis – aktualizēt tradicionālo lokālās kultūras mantojumu, tā apzināšanu un tālāk nodošanu nākamajai paaudzei. Uzdevumi –sagatavota, iestudēt un nofilmēt folkloras muzikālo pasaku. Projekta ilgtspējības pamatojums:Video pasakas veicinās un popularizēs Rēzeknes un tās apkaimes tradicionālās kultūras mantojuma  iekļaušanu aktīvajā kultūras un izglītības apritē. Video pasakas  iestudēšanā bija  iesaistīti Rēzeknes pilsētas folklora draugu kopas “Vīteri” bērni un jaunieši, kas pieņēma izaicinājumu atklāt un izkopt savus talantus ne vien ierastajā dziedātāju, muzikantu, dejotāju lomā, bet arī atraisīt savas aktieru spējas. Pasakā caurvijoties Rēzeknes, Viļakas, Ludzas, Kaunatas un citu dziesmu melodijām un dančiem, latgaliešu valodā, tika izstāstīta teika par  Rēzeknes princesi Rozi un viņas liktenīgo iemīlēšanos koklētājā. Laikā, kad covid pandēmija liedz ierastās darbības formas, ir jāmeklē ceļš uz skatītāju  caur jaunām digitālām iespējām. Projekta finansējums EUR 1184,00. Projekta idejas autore – Sandra Stare, kustību konsultante Inga Žirgule, operatora darbs un video montāža – Māris Justs, stāsta vizuālā koncepcija – Ināra Apele, muzikālās  apdares un skaņas režija – Einārs Lipskis.

PROJEKTS: “”KESSELBERG ENSEMBLE” JOHANA GOTFRĪDA MĪTEĻA UN UĢA PRAULIŅA MŪZIKAS IERAKSTS UN STRAUMĒŠANA I NTERNETĀ” (2021)

VKKF projekta nr.2021-1-MDM030) ietvaros, lai ierakstītu mūzikas albumu, kurā tiks iemūžināta Johana Gotfrīda Mīteļa un mūsdienu latviešu komponista Uģa Prauliņa mūzika, Lūznavas muižā rezidēja Latvijā un Šveicē bāzēto latviešu mūziķu senās mūzikas ansamblis “Kesselberg Ensemble”. Projekta ietvaros klavesīniste Ieva Saliete kopā ar pieciem ansambļa mūziķiem čellistes Ilzes Grudules vadībā veica gan mūzikas albuma ierakstu, gan gatavoja programmas koncertvideo. Mūzikas albuma un programmas koncertvideo ieraksti tika veikti Lūznavas muižas Sarkanajā zālē. Ieraksta skaņu režisors ir Kaspars Putriņš, bet mūzikas albums tiks izdots Latvijas Mūzikas informācijas centra izdevniecībā “SKANI” 2021. gadā. Savukārt koncertvideo veidots, sadarbojoties ar video režisora Sergeja Čakāna filmēšanas grupu. Tas būs pirmais Latvijā ierakstītais un pirmais tepat izdotais Mīteļa mūzikas albums. Ieskaņojuma pavadtekstu rakstīs ievērojamais mūzikas zinātnieks, Šveices senās mūzikas augstskolas Schola Cantorum Basiliensis faktiskais izveidotājs un direktors 27 gadu garumā, Mīteļa mūzikas speciālists un viena no centrālajām figūram senās mūzikas pasaulē Pēters Raidemaisters (Dr. Peter Reidemeister). Tulkojumu no vācu valodas veiks Kristīne Circenis. Šis zinātniskais raksts būs devums Mīteļa daiļrades izpētē un vērtīgs audio albuma papildinājums. Projekta ietvaros ansambļa “Kesselberg Ensemble” albuma ierakstā piedalījās  klavesīniste Ieva Saliete, čelliste Ilze Grudule, kontrabasists Jānis Stafeckis, vijolnieks Raimonds Melderis, vijolniece Sanita Zariņa un altists Kaspars Vilnītis. Jaunā ieraksta albuma programmā skanēs Johana Gotfrīda Mīteļa un Uģa Prauliņa kompozīcijas kameransamblim un klavesīnam, veidojot krāšņu, piesātinātu mūzikas spektru, muzikālu dialogu starp gadsimtiem. Ieraksts turpina “Kesselberg Ensemble” pirms gandrīz 20 gadiem aizsākto darbošanos senajā un mūsdienu mūzikā, aizsākto sarunu starp pagātni un šodienu, starp šodienu un rītdienu. Projekta termiņš 26.02.2021. – 30.10.2021., VKKF finansējums EUR 4800.

PROJEKTS: Participation of The CieL Experience (USA) in III “Baltic Jazz Festival” master classes and festival concerts (2021)              

 2021.gadā ar ASV vēstniecības mazo Grantu projektu finansiālo atbalstu, realizēts projekts: “Participation of The CieL Experience (USA) in III “Baltic Jazz Festival” master classes and festival concerts from 24. – 28.08.2021. in Luznava, Latvia.” ASV džeza grupas “The Ciel Experience” piedalīšanās III Baltijas džeza festivālā “Škiuņa džezs” kļuva iespējama biedrības ESTO un ASV vēstniecības Latvijā sadarbības rezultātā. ASV vēstniecības atbalsts nodrošināja piecu mūziķu ceļojumu izdevumus un koncerta honorārus. Bez tam grupas mūziķi aktīvi iesaistījās festivāla meistarklašu nodrošināšanā, kurās mūzikas skolu un augstskolu studenti, topošie mūziķi un citi džeza entuziasti pilnveidoja savu profesionālo pieredzi, ASV mūziķu vadībā. Festivāla neformālajā sadaļā, ik vakaru, meistarklašu dalībnieki un pasniedzēji apvienojās kopmuzicēsanā džema sesijās. Projekta mērķis  stiprināt džeza mūzikas tradīcijas Latgalē, dodot iespēju jauniem un pieredzējušiem džeza mūziķiem iegūt tālākizglītību, lai sadarbotos meistarklasēs, džeza sesijās un koncertos ar amerikāņu profesionālo džeza grupas “The CieL Pieredze ”(ASV) mūziķiem, apmainoties ar pasaules mūzikas pieredzi starp jaunajiem mūziķiem un džeza profesionāļiem un dodot viņiem iespēju sadarboties un radīt mūziku kopā, sniedzot vienlīdzīgas iespējas plašākai Latgales reģiona sabiedrībai iepazīt amerikāņu džeza tradīcijas un izmantot džeza mūzikas valoda labākai starpkultūru izpratnei. Projekta budžets ASV $ 10 000.

PROJEKTS: Trešais Baltijas džeza festivāls                                                                                               

VKKF projekta nr.2021-2-MDM036 ietvaros, Rēzeknes novada Lūznavas muižā trešo reizi tika organizēts Baltijas džeza festivāls “Škiuņa džezs”. Festivālā skanēja koncertprogrammas ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, ASV un Francijas mūziķu piedalīšanos, kā arī varēja novērtēt 35 meistarklašu dalībnieku individuālos un ansambļu sniegumus.  Festivāla organizēšanas mērķis – veicināt interesi par džeza mūziku, rosinot topošo un esošo džeza mūziķu sadarbību, kā arī turpinot izdzīvot džeza mūzikas prieku Latgalē.  VKKF finansējuma ietvaros festivāla laikā tika nodrošinātas meistarklases, kurās  bija aicināti pieteikties džeza mūzikas interesenti – mūzikas skolu un augstskolu studenti, topošie mūziķi un citi džeza entuziasti no Baltijas valstīm. Tām pieteicās 35 interesenti no Latvijas un Lietuvas, saņemot iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi pie pasniedzējiem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un šogad arī “The Ciel Experience” mūziķiem no ASV – kontrabasa, džeza ģitāras, basģitāras, saksofona un citu pūšamo instrumentu, taustiņinstrumentu spēlē un vokālā. Finansējums ļāva arī festivālam piesaistīt Trio Lipskis/Justs/Arbidāns grupas, Laura Amantova kvarteta un Rūtas Dūdumas-Ķirses kopprojekta un Rēzeknes Bigbends uzstāšanos. VKKF kopējais finansējums EUR 7000.

PROJEKTS: Adventa kalendāra mūzika (2021)

VKKF projekta nr.2021-1-MDM030) ietvaros tika organizēti četri “Adventes kalendāra mūzika” koncerti, kas gada vistumšākajā un drūmākajā laikā, sniedza sabiedrībai emocionālu piepildījumu mūzikā un stiprināja ikviena cilvēka gada nogales emocionālo labklājību kopumā. Mūzika, kas piepilda svētdienas Lūznavas muižas koncertzālē, kā raksta dzejniece A.Rancāne  ļauj “justies nedaudz virs ikdienības.” Advente ir laiks, kad dvēsele vēlas gūt mieru un cilvēka sirds alkst gaidās pēc Ziemassvētku brīnuma. Pirmās Adventes koncerts. 28.11. Mūzikas un dzejas projekts KLAUSIES programmā “NE/SATIKTIE”. Edgars Cīrulis un Kaspars Vizulis mūzikā un  stāstos par cilvēkiem, kurus mēs esam vai neesam kādos dzīves brīžos satikuši, draugiem, kaimiņiem, izsapņotajiem, vai arī cilvēkiem, kuri esam mēs paši. Otrās Adventes koncerts. 05.12. Senās mūzikas programma ,, Atveries, mana sirds.’’17.gs. un18.gs.izcilu skaņražu radīti muzikālie sacerējumi, kas atskaņoti uz vēsturisko instrumentu oriģināliem un kopijām.   Izpildītāji balss īpašniece Aija Veismane, viruozā baroka vijolniece Sanita Zariņa,baroka čellise Danuta Ločmele un Beata Geka pie instrumenta pozitīva. Trešās Adventes koncerts. 05.12. “Gadalaiki” Duets Kristine Balanas (vijole), Margarita Balanas (čells). Programmā Vivaldi- Gadalaiki arr. Māsas Balanas, Vasks-Castillo Interior, Baha solo un duo aranžējumi. Ceturtās Adventes koncerts. 19.12. “Fabella Ensemble”17.gadsimta latviešu garīgās mūzikaElgera dziesmas”. Koncerta programmas pamatā ir unikāls un līdz šim auditorijai nepazīstams Latvijas mūzikas vēstures materiāls – dziedājumi no 1621. gadā iespiestās Georga Elgera dziesmugrāmatas Geistliche Catholische Gesänge.Izpildītāji: Agnese Pauniņa – soprāns, Rūdolfs Bērtiņš – tenors, Ilze Reine – ērģeles, Ieva Nīmane – blokflauta, Guntars Prānis – bass, ratalira. Projekta VKKF finansējums EUR 5000.

PROJEKTS ,,Domā un radi!” (2021)

Jauniešu iniciatīvu projekts, kura ietvaros tika realizētas aktivitātes: 1) Notika neformālās apmācības suvenīru daudzveidības izzināšanā, kas bija nodrošinātas pieredzes vizītēs (ekskursijās) uz uzņēmumu ,,Zeize’’, kur top suvenīri, un tika apmeklēts amatnieku preču veikals ,,Lāde’’ Rēzeknē (notika no 2021.gada 12.jūlija līdz 20.jūlijam). Projekta dalībnieki ne vien uzzināja un izpētīta suvenīru daudzveidību, tikās ar uzņēmuma un amatnieku preču veikala darbiniekiem, bet ieguva informāciju, kādas ir iespējas uzņēmējdarbībā un darba tirgū suvenīru tapšanai un noietam. 2) Projekta dalībnieki profesionāļu vadībā (S.Romančukas, Z.Skutānes) izstrādāja skices sava pagasta suvenīriem. 3) Projekta dalībniekiem notika neformālās apmācības – meistarklases ,,Suvenīru veidi, to tapšana no auduma’’ (vadīja Skaidrīte Romančuka, notika no 2021.gada 12.augusta līdz 17.augustam, kopā – 22 stundas). To laikā projekta dalībnieki pēc savas skices no auduma, izmantojot Ozolaines pagasta Sociālajā prasmju telpā pieejamo šujmašīnu un overloku, izgatavoja katrs savu suvenīru. 4) Projekta dalībniekiem arī notika neformālās apmācības – meistarklases ,,Suvenīru apdruka’’ (vadīja Zane Skutāne, notika no 2021.gada 18.augusta līdz 20.augustam, kopā – 22 stundas). To laikā viņi apguva, kā no auduma izgatavotu suvenīru iespējams apdrukāt ar speciālu tehniku, to veicot arī savam darbam. 5) Noslēgumā bija izveidota gatavo suvenīru izstāde Rēzeknes novada Ozolaines pagasta Tautas namā Bekšos (notika no 2021.gada 23.augusta līdz 15.oktobrim). Izstādi apmeklēja gan pagasta pārējie jaunieši, gan citi interesenti. Jāteic, ka tie bija ne tikai Ozolaines pagasta dažādu vecumu iedzīvotāji, bet arī no Rēzeknes, Maltas, Feimaņu, Pušas, Ozolmuižas pagastiem. Izstādi apmeklēt bija aicinātas arī  jauniešu biedrības no visa Rēzeknes novada, novada uzņēmēji un plašsaziņas līdzekļi. Izstādes laikā notika aizklāta balsošana, lai noteiktu 2-3 suvenīrus, kurus tuvākajā laikā varētu saražot lielākā daudzumā, un tie kļūtu par Ozolaines pagasta atpazīstamības zīmi. Nobalsoja 156 cilvēki, kas ir salīdzinoši liels skaits šāda projekta mērogam. Izstādes apmeklētāji atzina, ka grūti bija izvēlēties, kurš no darbiem varētu tikt izmantots kā Ozolaines pagasta suvenīrs un turpmāk izgatavots vairumā, jo katram izstrādājumam ir sava ,,odziņa’’. Tāpēc iespējams, ka tie būs vairāki darbi, kas kā suvenīri reklamēs Ozolaines pagastu ilgtermiņā. Projekta realizācijas vieta  Ozolaines pagasts, to atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldība, finansējums EUR 880.

PROJEKTS “Latgales Televīzijas sabiedrības (1991–2000) vēsturisko liecību izpēte, dokumentēšana un digitalizācija” (2021)

Projekta rezultātā tika saglabātas unikālas Atmodas laika Latgales kultūrvēsturisko notikumu liecības, padarot tās pieejamas jebkuram interesentam un veicinot turpmāku pētījumu tapšanu.

 LTS bija latgaliskās identitātes un valstiskās neatkarības medijs. Tās īsais, bet spilgtais mūžs lika pamatus reģionālo televīziju tīkla izveidei, veicināja Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma, latgaliešu valodas apzināšanu, saglabāšanu un attīstību. Latgales Televīzijas Mūzikas festivāli atklāja daudzus talantīgus Latgales un Latvijas izpildītājus, pulcinot klausītāju tūkstošus Rēzeknē, Daugavpilī, priecējot un pārsteidzot Latvijas televīzijas tiešraides koncertu skatītājus. 

Liecības par 90. gadu Latvijas Atmodas pirmās desmitgades laiku video formātā ir saglabājušās ļoti maz, tāpēc, atzīmējot LTS jubileju, cilvēku grupa, kas bija šai kompānija piederīga, apzināja privātos arhīvos vēl atrodamos materiālus, lai veiktu to izpēti, atlasi un vērtīgāko failu pārrakstīšanu mūsdienīgos datu nesējos. Rezultātā tika digitalizēts vairāk nekā 30 stundu garš video materiāls, kurā redzami unikāli kultūrvēsturiski notikumi un personības, daudzas latgaliskās un katoliskās aktivitātes, intervijas, diskusijas, LTS Mūzikas festivālu koncertu un dienasgrāmatu fragmenti. Digitalizētā materiāla vidū ir Ļeņina pieminekļa demontāža Rēzeknē 1991. gada augustā, dažādu amatu pratēju stāsti – rudzu maizes cepšana, cūku bēres, linu un kartupeļu talkas, mucu meistarošana, maija dziedājumi, pirts tradīcijas, mutes ermoņiku spēle, sarunas ar Andriva Jūrdža mantiniekiem, dzejnieku Antonu Kūkoju, kordiriģenti Terēziju Broku, dzejnieku Euģenu Karūdznīku, ASV latgalieti Konstantīnu Sventecki, diriģentu Antonu Matvejānu, rakstnieku Jāni Klīdzēju, dzejnieci Broņislavu Martuževu un daudziem citiem.

LTS materiālu apkopošanas un apzināšanas darbu organizēja biedrība “ESTO”, to izpēti, daudzu desmitu failu aprakstu un digitalizēšanu veica bijušais Latgales Televīzijas sabiedrības Kultūras raidījumu, tostarp, kultūras programmas “Olūti” redaktors Voldemārs Ivdris un režisors-operators Māris Justs. Lai saglabātās liecības padarītu pieejamas jebkuram interesentam, digitalizētie materiāli drīzumā tiks nodoti Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvam (LVKFFDA), īpašas tematiskās kolekcijas izveidei, kura jau 2022. gadā būs skatāma LVKFFDA datubāzē redzidzirdilatviju.lv.

Projekts tika realizēts ar Latgales kultūras programmas – Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S “Latvijas valsts meži” – finansiālo atbalstu.
Projekta finansējums – 2500 EUR.

PROJEKTS: Krāsojamā grāmata“Atrodi.  Izpēti. Izkrāso” (2021-2022)

Projekta “Atrodi.  Izpēti. Izkrāso” rezultātā tiks sastādīta un izdota izglītojošu uzdevumu krāsojamā grāmatiņu bērniem un jauniešiem, ar mērķi  iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu – 20.gs.sākuma muižu vidi klātienē un virtuāli. Grāmatā tiks ietverti Lūznavas un Zosnas muižu esošo apbūvju ēku un fotogrāfijās saglabājušos zudušo ēku grafiskie zīmējumi  (Pielikums nr. 3. Objekti), papildināti ar katram objektam atbilstošām saimniekošanā izmantotām detaļām (piem., stallis – pajūgs; smēde – kalējs, darba rīki; skola – skolas sols; u.t.t) un Lūznavas muižas dabas simbola sikspārnis “Mūzis” īsiem stāstiem (ieskatam Pielikums Nr.2.)  par katras ēkas vēsturi un funkciju senatnē trīs valodās (latviešu, latgaliešu un angļu). Ēku aprakstošajai informācijai tiks pievienoti QR kodi, kas ļaus progresīvu tehnoloģiju lietotājiem skenēt kodus un piekļūt tīmekļa lapām, kur viņi tiešsaistē varēs atrast plašu vēsturisko informāciju par katru krāsojamo objektu. Krāsot varēs mājās pēc muižu apmeklējuma, vai apstaigājot un pakavējoties pie katra objekta klātienē; sastādīt no objektiem savu pastaigu maršrutu, pastaigājoties bez gida (grāmatas beigās būs Lūznavas ciema  karte ar iezīmētiem objektu numuriem); vai nezinot sākotnējās krāsas, izkrāsot “savu” Lūznavu un Zosnu. Grāmatā arī tiks iekļautas 2 krustvārdu mīklas (Pielikums Nr.1.) diviem dažādiem vecumposmiem (bērniem līdz 6.kl un 7.-12.kl.), iekļaujot saistītus jautājumus un atbildes augstāk minēto objektu kontekstā. Projekts tiek realizēts ar Rēzeknes novada pašvaldības Radošo darbu konkursa finansējumu 1570 EUR.

PROJEKTS: “”Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” (nr. 34.13.5-2.3/334, 2020-2022).

Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA)projekta ietvaros biedrība ESTO sadarbībā ar Lūznavas muižu  nodrošina klientu apkalpošanas operatora darba Ligitai Stikutei. Klientu apkalpošanas operatora pienākums būs apkalpotot muiža klientus gan klātienē, gan neklātienē, iesaistīties muižas ikdienas darbos, administrēt biedrības ESTO darbību, kā arī piedalīties Lūznavas muižas un biedrības ESTO mārketinga aktivitāšu īstenošanā, apkopojot, gatavojot un izvietojot informāciju vairākās interneta vietnēs un sociālajos tīklos, veidojot statistiku un veicot citus nepieciešamos darbus. Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ““Pasākumi noteiktām personu grupām” bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku”” ietvaros un finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem. 2021.gada finansējums 7740 EUR.

Iesakām