Veidosim draudzīgu vidi kopā!

Lai arī cik steidzīgs būtu mūsu ikdienas ritms, ir svarīgi atrast laiku kopīgām ģimenes aktivitātēm, kad visi mīļie var būt ne tikai kopā, bet arī justies emocionāli vienoti un savstarpēji atbalstoši. Dažādi pasākumi ar kopīgām vērtībām ģimeniskā vidē, ir brīdis, kad bērni var pa īstam iepazīt savus vecākus un otrādi, kopīga pieredžu radīšana un apgūšana ļauj saprasties un stiprina ģimenes saites.

ESTO biedrība, sadarbojoties ar Lūznavas muiža – Luznava Manor, Lūznavas pašvaldību un ar Sabiedrības integrācijas fonds finansiālo atbalstu, realizē projektu “Veidosim draudzīgu vidi kopā!”. Programmas mērķis ir nodrošināt atbalstu nevaldības organizāciju iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi pret ģimenes institūciju un veicinot sadarbību ar pašvaldībām ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā. Projekta mērķis ir nodrošināt 2022.gada vasarā sešu saliedējošus pasākumus ģimenēm draudzīgas vides veidošanai Rēzeknes novadā.

Tieši – ģimenes labklājība, ģimene kā patvērums, kā arī cieņa pret ģimeniskajām vērtībām – šo ģimenisko vērtību svarīgums Latvijas iedzīvotājiem pēdējo gadu laikā ir būtiski aktualizējies. Projekta ietvaros latviešu un ukraiņu ģimeņu pamatvērtību stiprināšana notiks kopīgos izzinošos pārgājienos, talkās, brīvprātīgā darba un atpūtas nometnē, koprades meistarklašu, izglītojošu lekciju un sarunu veidā. Veidojot Rēzeknes novadā ģimenēm draudzīgu vidi, ar projekta starpniecību, veidosim ģimeņu labbūtības (emocionālās, fiziskās, sociālās, mentālās, finansiālās) atbalsta sistēmu, lai palīdzētu ģimenēm iepazīt pašiem sevi, savu ģimeni, citas ģimenes, iekļaujot šobrīd Rēzeknes novadā dzīvojošās ukraiņu ģimenes, tādējādi sekmējot dažādu vecumu, tautību ģimeņu locekļu kopējo interešu veidošanos ģimenisku vērtību godināšanai un pozitīvas attieksmes pret ģimenes institūciju veidošanos, uzlabojot arī dzīves kvalitāti un pozitīvu dzīves uztveri ģimenēm ES attālāku reģionu kopienās kopumā

Iesakām