• Eiropas Komisijas veiktie pētījumi pierāda, ka iedzīvotāju līdzdalība kultūras pasākumos uzlabo pilsonisko iesaistīšanos, demokrātiju un sociālo kohēziju. Gatavojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024. gadā, starptautiskie pētījumi liecina, ka iedzīvotāji, kuri regulāri piedalās kultūras pasākumos, biežāk balso, piedalās kopienu un brīvprātīgajās aktivitātēs, projektos un organizācijās.
 • Līdzdalības mākslā vai kopienas mākslā (tulkojumā no angļu valodas – participative arts vai community arts) auditorija tiek tieši iesaistīta radošajā procesā un mākslas darba satura veidošanā, ļaujot kļūt par līdzautoru. Kopienas mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Mērķis šādām aktivitātēm ir ne tikai māksliniecisks, bet arī sociāls, veicinot kopienas saliedēšanu un sociālo aktīvismu.
 • Diskusijas par mākslas kā reakcijas atbildēm uz notiekošo sabiedrībā un pasaulē, sarunas par “tiltiem”, kas savieno dažādas pasaules,  māca toleranci un pieņemšanu, par problēmām Latvijas pierobežas sabiedrības aktivizēšanā, nemateriālo kultūras mantojumu kā priekšnosacījumu kopienas integrācijai pierobežā un, protams, kopā gleznojot un veidojot performances mākslas darbnīcās realizēta Aktīvo iedzīvotāju fonds un ESTO biedrības projekts “Klausies. Saproti. Rīkojies” .  
 • Ilgvars Zalāns strādā abstraktā ekspresionisma žanrā jeb “action painting”, kad būtisks ir ne tikai rezultāts, bet arī gleznas radīšanas process. “Es radu darbus noteiktā vidē un kultūrā, noteiktā laika sprīdī un kontekstā, un tas viss tiek fiksēts uz audekla. Mana māksla ir kā tilti, kas ved uz nekurieni. Tā vienkārši ļauj man būt. Atrasties pārtapšanas stāvoklī. Tādēļ, ka arī es esmu pārtapšana.”
 • Kopienu mākslas pamatā ir cilvēku sadarbība.
 • Sociumā visi ir vienlīdzīgi. Izpratne par mākslas norisēm neapšaubāmi ir pamats savas gaumes izkopšanai un argumentēta viedokļa izteikšanai.
 • “Ceļš uz cilvēcību ved caur mākslu,” Ilmārs Blumbergs.
 • “Māksla ir visā, kas ir ap mani,” Ilgvars Zalāns.
 • “Māksla informē par to, ka būs notikums. Mākslinieks ir virziena, ne vēja rādītājs,” Ieva Prāne.
 • “Ja vēlaties sevi mainīt, tad nodarbojieties ar mākslu,” Raimonds Vindulis.
 • Mūsu gadsimta prioritāte – materiālisms. Dzīves rezultāts ir par izvēlēm, kuras izdarām katru dienu. Investēt sevī, investēt sevi sabiedrībai, kurā pēc tam var justies laimīgāks, jo esi bijis vajadzīgs un lietderīgs arī citiem.
 • “Degsme aizrauj. Mākslinieki rada saturu un cilvēki, kuri šo saturu nāk baudīt vai arī iesaistās procesos, iekļaujas un piedalās,” Māris Čačka.
 • “Ļoti augstu vērtēju iespēju iepazīties ar Latvijā plaši zināmu mākslinieku Ilgvaru Zalānu. Visu šo dienu laikā vēlreiz bija iespēja pārliecināties par to, cik svarīgi ir atrasties radošu, brīvu un atvērtu personību sabiedrībā. Tas iedvesmo labajiem darbiem,” Ilze Fedjko.
 • “Mākslinieka Ilgvara Zalāna darbība rosina domāt ne tikai par mākslas estētiskajām vērtībām, bet arī par mākslas sociālo ietekmi,” Ineta Laure.
 • “Piedalīšanās mākslas kopradē dod nenovērtējamu pieredzi un apstiprina to, ka, lai no cik dažādām darbības sfērām nāk cilvēki, viņi spēj saprast, pieņemt un papildināt cits citu, spēj vienoties un sadarboties. Dažādībā ir spēks, tā padara pasauli krāsainu un dod pleca sajūtu,” Inese Pekša.
 • Iespēja ieskatīties jaunā glezniecības stilā “action paintig” un šajā tehnikā radīto kopdarbu  process radīja bagātīgu emocionālu sajūtu gammu un izpratni par mākslu kā demokrātisku procesu, kur katrs var būt individualitāte, tai pašā laikā spēt sadarboties.
 • “Ilgvars Zalāns sniedza lielisku iespēju savienot lielmeistara Rotko idejas ar katra personīgo mākslu. Piedalīšanās performancē jau šobrīd radījusi iespēju uz problēmām skatīties no pavisam cita leņķa,” Gunta Kikse.
 • “Secinām, cik svarīgi dzīvot demokrātiskā sabiedrībā, kur katram ir iespēja paust savu redzējumu, arī izmantojot mākslu. Paldies meistaram par vērtīgiem padomiem, uzmanīgu attieksmi pret katru plenēra dalībnieku. Prieks bija sadarboties ar pārējiem plenēra dalībniekiem un gūt pozitīvas emocijas,” Valentīna Lohova.
 • “Līdzdalība mākslā ir iespēja iegūt jaunas idejas “action painting” metodes izmantošanā kopienas viedokļa izteikšanai,” Marianna Zeltiņa.
 • “Koprade sniedz iespēju izzināt sevi, apkārtējo pasauli un, protams, mākslu, kas spēj iedvesmot, zudināt ikdienišķumu un sekmēt garīgās brīvības apziņu. Salīdzinoši īsā laika sprīdī kopīgi spējām iepazīt līdz šim nezināmas vietas un smelties zinības no viediem ļaudīm,” Annika un Inguna Tabores.
 • “Emocionālā līmenī mēs sazināmies kā bērni,” Ilgvars Zalāns.
 • “Visām gleznām ir tiesības dzīvot,” Ilgvars Zalāns.
 • “Pagaidiet, uzpīpējiet, pat ja jūs nepīpējat, un nomierinieties, jo mēs esam tik īslaicīgi šajā dzīvē,” Ilgvars Zalāns.
 • “Pieprasiet no saviem radiniekiem atzinību,” Ilgvars Zalāns.
 • “Koprade mākslā ir lieliska vieta iepazīt sevi un pārbaudīt savas robežas. Var just Ilgvara Zalāna lielo dzīves pieredzi un to nelielo daļiņu, ar kuru viņš dalījās ar mums, aicinot gan iepazīt “action painting” vēsturi un darbību, gan tuvāk izjust Rotko darbus, gan censties redzēt pasauli abstraktā veidā, ar krāsām, kuras ne vienmēr būs tādas kā realitātē,” Elizabete Groce.
 • “Iekšējā izglītība. Ar to es vēlos vairāk uzsvērt, ka iekšējām vērtībām – jūtām, radošam garam un fantāzijai – mūsu sabiedrībā būtu jākļūst par pašsaprotamu izglītības un mācību procesa daļu,” Arne Ness.
 • Tā ir mākslu māksla, savdabīgs impulss, kas palīdz veidot domāšanas kvalitāti.

Iesakām