Podkāstu ciklā PARUNĀSIM!? – saruna ar Līgu Lindenbaumu par kopienu projektiem līdzdalības mākslas procesos

5.septembrī plkst.17.00 biedrības ESTO facebook tiešraidē Iveta Balčūne sarunāsies ar Ruckas mākslas vieskuratori (2021 – 2023), pakalpojumu dizaineri un kultūras notikumu kuratori Līgu Lindenbaumu. Sarunas tēma – kopienu projekti līdzdalības mākslas procesos. Ruckas piemērs.

Sarunas mērķis ir meklēt atbildes uz jautājumiem – vai kopienu māksla veicina līdzdalību tikai mākslas procesos, vai arī kopienas mākslas izpausmes ir saistītas ar demokrātijas izglītību, ar iedzīvotāju iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā? Kā to izvērtēt, pamatot un kas ir ietekmes rādītājs?

Podkāsta vadītājas Lūznavas muižas pārvaldnieces, dažādu jauniešu, kultūras un sociālās uzņēmējdarbības projektu veidotājas Ivetas Balčūnes sarunas fokusā būs noskaidrot kopienu mākslas praktiskos piemērus dažādās iesaistes pakāpēs. Ruckas mākslas fonda vieskuratore Līga Lindenbauma radošajos projektos kultūras notikumu veidošanu savieno ar dizaina domāšanu un orientēšanos uz pakalpojuma lietotāju. Kopš 2020. gada Ruckas mākslas fonds ir veidojis dažādus kopienās centrētus projektus. Par kopienu mākslas projektu nozīmi Līga saka tā: “Šorīd kopienu mākslu redzu kā vienu no jēgpilnākajām mākslas praksēm, jo tā ne tikai vēsta par dažādu sabiedrības grupu dzīvēm, vēlmēm un izaicinājumiem, bet arī nodrošina sasaisti starp sabiedrību un kultūras un mākslas vidi. Kopienu mākslas radīšanā ieguvēji ir visi, jo tās pamatā ir sadarbība. Šajā procesā kopienu pārstāvji ar mākslas un kultūras starpniecību var strādāt un meklēt atspoguļojumu aktuāliem jautājumiem un sasāpējušām problēmām, būt daļa no plašākas mākslas un kultūras dzīves, kā arī aizraujoši pavadīt brīvo laiku. 

Podkāstu ciklu, kas turpināsies līdz 2023.gada nogalei, organizē biedrība ESTO. Tā notiek projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies! Ietvaros.Tā merķis – sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Sadarbības partneris – Norvēģijā reģistrēta biedrība “Bergausis”.

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 99 267,78 eiro. Projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Iesakām