05.12., plkst. 17.00  – 18.00

Nosaukums: “Sociālā uzņēmējdarbība kā līdzdalības rīks”

Saruna ar Regitu Zeiļu – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāju

Tematika: Vai un kāda saikne ir sociālajai uzņēmējdarbībai ar sociālo atbildību, biznesu un kopienu?

Kādi ir labās prakses piemēri LV un ārpus, kad sociālās uzņēmējdarbības veicējs ar savu produktu vai pakalpojumu risina kādu sabiedrībai/ kopienai svarīgu vajadzību?

Vai ir nācies sastapties ar  vilšanos attiecībā uz sociālo uzņēmēju godaprātu?

Vai sociālie uzņēmēji ir aktīvi nevalstisko organizāciju pārstāvji?

Vai un kādas kopienas iniciatīvas varētu “pārvērst/ transformēt” par sociālo uzņēmējdarbību? Kas tam ir nepieciešams?

 #ACFLatvia #AIFLatvija #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia#AIF#sarunas

Iesakām