Esi klāt, kad plāno.

Biedrība ESTO aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas iesaistīties politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi, attīstības un plānošanas dokumenti būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami.  Sabiedrības līdzdalība un pilsoniskā aktivitāte nodrošina pašvaldībās un valsts institūcijās izstrādāto dokumentu atbilstību sabiedrības patiesajām vajadzībām.

Rosinām izskatīt šobrīd plānošanā esošos dokumentus un sniegt savus priekšlikumus.

  1. Kultūras ministrija aicina piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta noteikumos Nr.495 „Kārtība, kādā piešķir un anulē profesionālās izglītības kompetences centra statusu mākslas, mūzikas vai dejas jomā”” izstrādes procesā.

https://www.km.gov.lv/lv/pazinojums-07062021

Iesakām