Biedrība ESTO aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas iesaistīties politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi, attīstības un plānošanas dokumenti būtu