3.jūlijā  plkst. 19.00. viesu nama “Svilpaunieki” terasē tiksimies ar Nemateriālā kultūras matojuma centra UPĪTE dibinātāju Andri Slišānu. AIF un biedrības “Esto” projekta “Klausies.Saproti.Rīkojies.” aktivitāšu ietvaros diskusiju cikla „Sarunas par svarīgo” notikumā runāsimies par to kā viena ģimene mainīja un atdzīvināja visa pagasta dzīvi.

Andris  ir daudzbērnu ģimenes galva, kopā ar dzīvesbiedri Ligitu audzina piecus bērnus – talantīgus, darbīgus un aktīvus savus gara darba mantotājus. Viņš ir maza ciemata Balvu novadā , Upītes,  rosības dzinējspēks, biedrības “Upītes jauniešu folkloras kopa” vadītājs, Nemateriālās kultūras mantojuma centra “Upīte” direktors, izlaušanās istabas “Pīci panti” idejas autors un ļoti daudzu Ziemeļlatgales kultūras norišu iniciators un rīkotājs.  Andra enerģija, radošums un dzīvesprieks neļauj stāvēt malā un būt vienaldzīgiem arī citiem. Upītes ciemā ir radušies arī pietiekami daudz atbalstītāju, kuri kopā darbojas, rada, attīsta, pilnveido, īsteno  un iedzīvina, šķiet, neiespējamo – gan novada robežās, gan Latvijas, gan arī ārpus Latvijas robežas.

Kā ir iespējams neiespējamais, kā iedvesmot arī citas “mazas” Latvijas reģionu vietas pašiem radīt pozitīvas pārmaiņas savā ciemā diskutēsim un jautāsim pieredzi Andrim.

Diskusiju cikla “Sarunas par svarīgo” mērķis ir aicināt uz sarunu kādu sabiedrībai zināmu kultūras personību – sabiedrisko darbinieku, literātu, mūziķi, kino režisoru, mākslinieku, baudīt viņa radītos darbus un citus rezultātus, kā arī diskutēt par mākslinieka-indivīda lomu sabiedrības vērtību veidošanā, tā spēju vai nespēju ietekmēt demokrātijas procesu norisi. Projekta ietvaros plānotas 19 tikšanās ar dažādiem kultūras jomu pārstāvjiem. Diskusiju cikls turpināsies līdz 2023.gadam. Sarunas ierakstu vai tā fragmentu varēs atrast biedrības ESTO mājaslapā biedribaslg.lv un sociālajā tīklā facebook.

Iesakām