2023. gada 24. martā biedrība ESTO organizēja politiskās  izglītības darbnīcu “Jauniešu iesaiste mākslas līdzdalībā”. Tās vadītāja Ilga Švāne dalījās pieredzē par Norvēģijas nevalstisko organizāciju darbību un jauniešu iesaisti kultūras dzīvē un latviskās identitātes saglabāšanā. Baiba Zāle demonstrēja digitālās iesaistes rīkus  sabiedrības procesu izzināšanā un vērtēšana. Tie ir gan  konkrētas vietas par vēstures, ģeogrāfijas un faktu izzināšanu, gan cilvēku sabiedriskās darbības novērtējums  digitālu aplikāciju un video stāstu formātā.

Darbnīcā tika secināts, ka līdzdalības procesiem, lai tajos varētu iesaistīt plašāku sabiedrību, jābūt atraktīviem un viegli saprotamiem. Darbnīcā tika analizēts vēlēšanu process, kurā izaicinājums ir saprast un izvērtēt politisko partiju piedāvājumu un programmu, kā arī praktiskas zināšanas par pašu vēlēšanu kārtību un norisi. Vēlētāju aktivitātes paaugstināšanos ietekmēja pēdējie ģeopolitiskie procesi – karš Ukrainā. Šādās krīzēs cilvēks novērtē savas balss svarīgumu,  tomēr būtiski lēmumu iesaistīties arī pastāvīgi, lai proaktīvi novērstu kritiskas situācijas.  Parasti cilvēks domā – nu, ko tad es, nekas jau svarīgs it kā nenotiek. Bet tā var iemigt, jo sabiedrības procesi notiek pastāvīgi un svarīgi, kurā skatu punktā tajos atrodas kopiena un pats cilvēks.

Viena no problēmām  ir sabiedrības kūtrums un vāja motivācija. Tika meklētas atbildes uz jautājumiem – kā nepazust plašajā pasaulē un saglabāt savu piederību,  kāpēc būtiska ir piederībai kādai nacionālajai kultūrai. Diasporā jaunieši apgūst norvēģu valodu, bet vienlaicīgi zaudē saikni ar dzimto valodu. Tika secināts, ka tieši dzimtajai valodai ir  milzīgā ietekme uz pasaules ainu un jaunā cilvēka identitātes tapšanu un šajā procesā tradicionālā kultūra, iesaiste amatiermākslas kolektīvos stiprina šo apziņu un arī valodas lietojumu ikdienā un ģimenē.

Projektu “Klausies. Saproti. Rīkojies!” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina.

Iesakām