Atziņas no 2022.gada 8.decembra sarunām par svarīgo ar Andu Laķi  “Kultūras mantojums un kopienas digitālā laikmetā”.

–             kopienas jēdzienu kultūras mantojuma kontekstā izmantojam, jo tas uzsver pašiniciatīvas un līdzdalības spēku;
–             mantojuma saglabāšanā svarīgi ir kopīgi mērķi, uz sadarbību vērsta mijiedarbe, savstarpēja mācīšanās un kultūras prakse;
–             kultūras mantojuma kopiena ir kustīgs un mainīgs fenomens. Tā var tikt skatīta arī kā kolektīvas apvienošanās veids, kas pieļauj to, ka dalībnieki ir izkaisīti telpā, bet nepārtraukti, pastāvīgi un brīvprātīgi savu saikni ar mantojumu;
–             kultūras mantojums ietekmē mūsu “politisko” domāšanu un jūtas;
–             dažādi kultūrvēsturiski fakti tiek izmantoti sociālo mediju diskusijās, piemēram, par Brexit, debatēs par ASV un Meksikas robežām un, protams, Krievijas izraisīto karu;
–             bieži vien arī politiķi, partijas un privātpersonas ideoloģiskās diskusijās atsaucas uz dažādiem pagātnes kultūras mantojuma aspektiem, lai iekļautu vai izslēgtu “citus”, pamatojoties uz kultūru, reliģiju, šķiru, rasi, etnisko piederību utt.

Iesakām