Kādēļ jaunieši ir pasīvākā vēlētāju daļa? Vai tas ir intereses trūkums par politiku, nezināšana, par ko balsot, neticība politiķiem? Varbūt tā ir neticība savas balss nozīmīgumam, patriotisma trūkums? Vai iespēja ietekmēt savu, savu tuvinieku un draugu dzīvi nebūtu labs iemesls un motivācija doties uz vēlēšanām un izdarīt izvēli?
Šie un citi jautājumi ir labs veids, lai aizdomātos – ko es pats varu darīt, lai mana un līdzcilvēku dzīve kļūtu labāka. Reizēm pietiek ar nelielu uzmundrinājumu no drauga puses, bet tas var būt arī  īstajā laikā pateikts vārds, redzēts video, foto vai varbūt plakāts?
Plakātmāksla ir īpašs žanrs, kas izkopj mākslinieciska un grafikas dizaina formu un paņēmienus. Plakātos atainotajiem tēliem ir piešķirta daudznozīmība, bet vārdiem – zemteksts. Ir plakāti ar ļoti izsmalcinātu vizuālo estētiku un intelektuālu vēstījumu, bet ir arī izteikti publicistiski plakāti ar skarbu un grotesku izteiksmi. Latgales jaunie mākslinieki vēl līdz 23.aprīlim var iesaistīties biedrības ESTO rīkotajā sociālo plakātu konkursā, lai neparastā un radošā veidā paustu savu attieksmi par pilsoniskās sabiedrības procesiem. Varbūt tieši Tavs jaunizveidotais plakāts būs pamudinājums citiem vienaudžiem rīkoties, doties uz vēlēšanām un izdarīt izvēli? Esi aktīvs, skaties konkursa nolikumu interneta vietnēs www.biedribaslg.lv un www.rta.lv un piedalies!

Iesakām