Iesniedz pieteikumus darbam Rēzeknes pilsētas komisijās!

Aicinām Rēzeknes pilsētas iedzīvotājus būt pilsoniski aktīviem un iesniegt pieteikumus darbam Rēzeknes pilsētas komisijās. Esiet aktīvi – piedalieties!

 • Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija,
 • Dzīvojamo māju privatizācijas komisija,
 • Ekonomikas attīstības un iedzīvotāju nodarbinātības komisija,
 • Kultūras komisija,
 • Sociālo jautājumu komisija,
 • Dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija,
 • Veselības aprūpes komisija,
 • Tūrisma komisija,
 • Publisko pasākumu, piketu, sapulču un gājienu iesniegumu izskatīšanas komisija,
 • Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija,
 • Komisija darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām.

Pieteikumu (motivēts iesniegums un CV) līdz 2021. gada 15. jūlijam var iesniegt:

 • atstājot domes foajē Iedzīvotāju apkalpošanas centrā vai korespondences pastkastītē pie domes ēkas galvenajām durvīm (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē),
 • iesūtīt elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi dome@rezekne.lv.
https://rezekne.lv/2021/07/05/iedzivotaji-aicinati-pieteikties-darbam-rezeknes-pilsetas-domes-komisijas/

Iesakām