Politiskās izglītības darbnīca “Kā tuvoties sabiedrībai?”

2021. gada 30. septembrī plkst. 10.30 Krāslavas novada Andrupenes pagastā notiks Politiskās izglītības darbnīca  “Kā tuvoties sabiedrībai?”, kuras vadītājs būs reklāmas speciālists un bloga 00000000.lv izveidotājs Raimonds PLATACIS.

Darbnīcā kopā analizēsim kā sarunas ar sabiedrību ir ietekmējusi jaunā realitāte – pandēmija, migrantu krīze un starpvalstu attiecības? Kādas komunikāciju stratēģijas un radošie risinājumi ir piemēroti šim laikam? Kā izvērtēt mārketinga panākumus un fiksēt izmērāmos rezultātus? Darbnīcas ietvaros notiks arī praktiskās kampaņas plānošanas nodarbība, kuras noslēgumā katrs dalībnieks  prezentēs vienu stratēģiski plānotu, kompleksu integrētā mārketinga kampaņu pilsoniskās sabiedrības jomā atbilstoši savam plānam un mērķauditorijai.
Uz darbnīcu ir aicināti biedrību vadītāji un aktīvisti, kā arī citi interesenti, kuri vēlas mainīt dzīvi uz labāku.

Pieteikšanās: estobiedriba@gmail.com līdz 29.09.2021. plkst.23:59

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 99 267,78 eiro. Projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.  

Iesakām