Valentīns Lukaševičs SARUNĀS PAR SVARĪGO Laimes muzejā

29.septembrī plkst.16.00 Latvijas pierobežas Indras pagasta Laimes muzejā tiksimies ar literatūrzinātnieku un rakstnieku Valentīnu LUKAŠEVIČU. Piektajā diskusiju cikla „ Sarunas par svarīgo” notikumā mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem – kas ir laime? Kā rakstniecība un publicistika ietekmē vietējo kopienu un sabiedrību kopumā? Vai dzīve provincē ir sods, varoņdarbs vai apzināta izvēle?

Literatūrzinātnieks un rakstnieks Valentīns Lukaševičs dzimis Rēzeknē. Mācījies Rēzeknes 5. vidusskolā, divus gadus studējis teorētisko fiziku Sanktpēterburgā, vienu gadu studējis filozofiju Latvijas Universitātē. Turpmākās izglītības, akadēmiskās izaugsmes un dzīves gaitas saistītas ar Daugavpili un Daugavpils Universitāti, kur ieguvis bakalaura, maģistra un doktora grādu (2008). Kopš 1993. gada viņš ir mācībspēks latviešu literatūras un kultūras katedrā, pētījis marginālus kultūrfenomenus, nodarbojies ar semiotiku, strukturālismu.
Rakstniecībā Valentīns Lukaševičs ienāca 1989. gadā. Sarakstījis pirmo postmoderno latgaliešu romānu “Valerjana dzeive i redzīni” (1996) kopā ar Oskaru Seikstu. Autors dzejas krājumiem “Kuozynda” (2005), “Vot taidi vot i batvini” (2006), “Bol­ti burti” (2011; Literatūras gada balvas Speciālā balva) un “Pādi navā svāti” (2020). Izveidojis “Latgaliešu–latviešu valodas vārdnīcu” (2011). Darbojas žurnālistikā, veido raidījumus televīzijā un radio, raksta scenārijus un producē.

Diskusiju cikla “Sarunas par svarīgo” mērķis ir aicināt uz sarunu kādu sabiedrībai zināmu kultūras personību – literātu, mūziķi, kino režisoru, mākslinieku, baudīt viņa radītos darbus, kā arī diskutēt par mākslinieka-indivīda lomu sabiedrības vērtību veidošanā, tā spēju vai nespēju ietekmēt demokrātijas procesu norisi. Projekta ietvaros plānotas 19 tikšanās ar dažādiem kultūras jomu pārstāvjiem. Diskusiju cikls turpināsies līdz 2023.gadam. Sarunas ierakstu vai tā fragmentu varēs atrast biedrības ESTO mājaslapā biedribaslg.lv un sociālajā tīklā facebook.

Projektu finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 99 267,78 eiro. Projekta “Klausies. Saproti. Rīkojies!” mērķis ir sekmēt pilsonisko aktivitāti un sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos, rosinot klausīties, izprast un rīkoties savas kopienas un valsts labā.. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas.


Iesakām