Podkāstu ciklā “PARUNĀSIM!?” tiek plānoti divi jauni podkāsti:  

Nosaukums: “Mēs esam daļa no Latvijas jeb latviskums ārpus Latvijas

Saruna ar Ilgu Švāni – Latviešu biedrības Bergenā vadītāju 

20.11., plkst. 14.00  – 15.00

Tematika: Vai latviskuma uzturēšana diasporā ir izaicinājums vai pašsaprotama vajadzība? Kas ir tie izaicinājumi, ja ir?

Kas ir efektīvākie rīki, kas motivē diasporas latviešus iesaistīties aktivitātēs? Kādi notikumi, pasākumi, projekti?

Vai Dziesmu un deju svētku process, gatavošanās tiem, dalība ir viens no motivējošiem faktoriem diasporas amatierkolektīviem un kas notiek starpposmā? 

Vai atskatoties iepriekšējā darbībā, var teikt, ka, biedrības iniciatīvas stiprina latviešu kopienas veidošanos ārvalstīs un sekmē arī diasporas aktīvāku pilsonisko nostāju attiecībā uz dažādiem Latvijas politikas, demokrātijas, attīstības jautājumiem? Ja jā, pēc kā to var saprast, izsecināt?

Vai diasporas jaunieši ir aktīvi vai vairāk pasīvi dalībnieki latviskuma pasākumu norisēs? Vai līdzdarbojas to rīkošanā? 

Vai biedrībai ir kāda sadarbība ar vietējo pašvaldību? Vai ir sadarbība ar citām Norvēģijas biedrībām?

Vai Latvijas valsts atbalsta diasporas latviešus? Ja jā, kas ir šie rīki?

05.12., plkst. 17.00  – 18.00

Nosaukums: “Sociālā uzņēmējdarbība kā līdzdalības rīks”

Saruna ar Regitu Zeiļu – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāju

Tematika: Vai un kāda saikne ir sociālajai uzņēmējdarbībai ar sociālo atbildību, biznesu un kopienu?

Kādi ir labās prakses piemēri LV un ārpus, kad sociālās uzņēmējdarbības veicējs ar savu produktu vai pakalpojumu risina kādu sabiedrībai/ kopienai svarīgu vajadzību?

Vai ir nācies sastapties ar  vilšanos attiecībā uz sociālo uzņēmēju godaprātu?

Vai sociālie uzņēmēji ir aktīvi nevalstisko organizāciju pārstāvji?

Vai un kādas kopienas iniciatīvas varētu “pārvērst/ transformēt” par sociālo uzņēmējdarbību? Kas tam ir nepieciešams?

Iesakām