Aktīvākie un pasīvākie

Latgalē biedrībām atbalstu sniedz Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju centrs. Tas cieši sadarbojas ar aptuveni 215 reģiona biedrībām, tā pakalpojumus aktīvi izmanto 430 biedrības.

Tomēr kopumā Latgalē vietējo kopienu aktivitāte nevalstiskajā sektorā nav īpaši augsta. Salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, Latgalē šobrīd reģistrētas tikai 2037 NVO, kas ir 8,7% no kopskaita valstī. Tomēr reāli darbojas tikai apmēram puse no reģistrētajām organizācijām, līdz ar to patiesais aktīvo NVO skaits ir vēl mazāks (Lursoft dati).

Vismazākais biedrību skaits ir Baltinavas un Zilupes novados – tikai 7 katrā. Līderos ir Daugavpils pilsēta ar 622 biedrībām, tālāk ar trīsreiz mazāku skaitu seko Rēzeknes novads (242) un Rēzeknes pilsēta – 222.

Taču, izvērtējot katras pašvaldības iedzīvotāju un to dibināto NVO skaitu, informatīvā aina būtiski mainās. Saraksta priekšplānā izvirzās tieši mazie novadi ‒ Viļakas novads starp pašvaldībām ar 47 biedrībām ierindojas tikai 11. vietā, taču, izvērtējot biedrību un iedzīvotāju skaita attiecību, tas uzrāda ceturto labāko rezultātu Latgalē.

Turpretī ar NVO Latgalē bagātākā pašvaldība Daugavpils, izvērtējot abus rādītājus, ierindojas tikai 11. vietā.

Novads, kurš jau vēsturiski ir ar viszemāko iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti visā Latvijā, ir Zilupe. Šīs pašvaldības teritorijā darbojas tikai 7 biedrības. Salīdzinot ar Latgales saraksta pilsoniski visaktīvāko Dagdas novadu, Zilupē ir piecas reizes zemāka iedzīvotāju aktivitāte.

(Dienvidlatgales NVA abalsta centra koordinatora Oskara Zuģicka apkopotie dati).

Iesakām