Nevalstiskā sektora darbībā svarīgi būt sadzirdētam. Politiskās izglītības darbnīcā “Sabiedrības līdzdalība mazās kopienās” uzzinājām un diskutējām par veidiem kā savas idejas, priekšlikumus pilsoniskas sabiedrības, vides aizsardzības vai jebkurā citā jomā darīt zināmu lēmumu pieņēmējiem.

Lai rīkotos, ir jāsastāda sekojošs darbības plāns:

  • problēmas, lēmuma nepieciešamības apzināšanās
  • visu iespējamo risinājumu, iespēju, alternatīvu uzskaitīšana
  • lēmuma pieņemšanas termiņš un atbildība
  • informācijas  izpēte un apkopošana
  • risku novērtēšana
  • izvēle saskaņā ar vērtībām, kas ir svarīgas konkrētajai biedrībai un tās mērķiem
  • plusu un mīnusu izvērtēšana par katru iespējamo risinājumu vai variantu, ieguvumi un priekšrocības
  • gala lēmuma pieņemšana un rīcības plāns.

Biedrības bieži vien ir viedokļu līderi un padomdevēji gan pašvaldības, gan valsts institūcijām. Īpašā nevalstiskā sektora pieredze, tiešā saikne ar sabiedrību, mērķa grupu ir papildu ekspertīzes un informācijas avots. Biedrību viedoklis ir pirmais brīdinātājs par politikas potenciālajiem riskiem vai neveiksmēm. Darba pārraudzība, kuru veic biedrības, veicina valsts iestāžu darbību, mudina strādāt profesionālāk, formulēt politiku sabiedrībai saprotamākā izteiksmes formā un laikus konsultēties ar sabiedrību.

NVO jāņem vērā faktori, kas minēti iepriekš, lai labāk izprastu savus sadarbības partnerus un atrastu veiksmīgākos sadarbības modeļus.

Ināra Groce, tēzes no politiskās izglītības darbnīcas ar Mariju Dubicku

Iesakām