Demokrātijas kultūra un māksla

Latvijā ir nepieciešamas izmaiņas cilvēka drosmes rādītājos. Birokrātija ir ieslēgusi robežas katra apziņā, sabiedrības neiecietība pret citādo – bailes izpausties. ESTO mērķis ir atvērt prāta spējas, atvērt cilvēkos drosmi un spēju uzdrīkstēties. To var panākt ar radošām koprades darbnīcām, mākslas plenēriem. Ja sāc pārveidot sevi, atspoguļo to uz audekla, tad nokļūsti tuvāk pasaules pārveidošanas idejām. Radošs cilvēks vienmēr atradīs iespējas, arī ietekmēt lēmumu pieņemšanu un radīt risinājumus neordinārām situācijām. Bet radošumam ir jāatraisās, un tās jau ir metodes, prasmes un domāšanas virziens, kurš jāapgūst un jānodod citiem.

Radošs ir ikviens, bet sabiedrības iedomātais rāmis ne vienmēr to ļauj izmantot tās pašas sabiedrības attīstībai.

Šajā aktivitātē rosināsim cilvēkus domāt par demokrātijas kultūru caur dažādām mākslām, informējot sabiedrību ar mākslas un radošo izpausmju palīdzību. Iesaistot cilvēku procesā, informatīvās kampaņas aktivitāte ļaus apjaust, ka darbība kultūrā var palīdzēt pozitīvas un aktīvas attieksmes veidošanai pret dzīvi un demokrātiskām līdzdalības izpausmēm. Informatīvajā kampaņā saprotami un cilvēciskā mērogā tiks analizēts, kā mākslinieki ir mainījuši pasaules skatījumu un kārtību. Tā kā NAP 2027 viens no uzdevumiem ir Latviju veidot par radošuma valsti, šī projekta aktivitātes sasaistīs demokrātijas kultūru ar mākslām, pielietojot radošumu kā metodi stratēģisko plānošanas dokumentu izstrādē, sadarbībā un demokrātisku prasmju attīstībā.

Aktivitātes norise ir radoša koprades darbnīca. Ieviešanas metodes – sarunas un gleznošanas nodarbības. Projektā tiks risinātas pārdomas un atspoguļoti viedokļi par mākslas nozīmi mūsdienu sabiedrības aktuālu problēmu risināšanā un cilvēka iesaistē kopienas aktivitātēs.

Partneris – Norvēģijas biedrība “Bergausis” iesaistīsies aktivitātēs – 2022. gadā partnera dalībnieku piedalīsies plenērā Latvijā. Demokrātijas un mākslas darbnīcā tapušie darbi tiks apkopoti izstādēs Rēzeknē, Lūznavā, Sokolkos, Dagdā un Līksna.