Nāc šurp, parunāsim

Jauniešu auditoriju uzrunā virtuālā saskarsme, tāpēc demokrātijas kultūrai aktuālus jautājumus izskatīsim podkāstu sērijā “Nāc, šurp, parunuosim?”. Podkāsts, kurā brīvā gaisotnē cilvēki dalās savās pārdomās par dažādām neviennozīmīgām, ikdienā mazāk apspriestām un interesējošām lietām.

Podkāsti būs pieejami ierakstos mājaslapā un sociālajos tīklos, paredzot iespēju klausīties ierakstu un sniegt komentārus pēc tam.

Partneru iesaiste – aktivitātes ir pieejamas gan tiešsaistes, kurās partneris var piedalīties, gan ierakstā. Partneris ierosina sarunas tēmas un diskusiju personības. Iedvesmas stāsts Norvēģijā par labās prakses piemēriem un sadarbības iespējas jauniešu iesaistei līdzdalības pasākumos. Iesaistes pamatojums – kādi ir līdzīgie jautājumi un sarunas ar Latvijā/Latgalē dzīvojošajiem latviešiem, dažādi viedokļi par globalizācijas ietekmi, centrtieces (piederības, sakņu, līdzīgas kultūras meklējumi) likumi. Kā šajā duālajā pasaulē jūtas Latvijas un Norvēģijas cilvēki, vai viņu problēmas, uztraukumi, gaidas, cerības. Paredzēta būtiska jauniešu iesaiste, tā būs iespēja viņiem runāt latviešu valodā un par tēmām, kuras varbūt ikdienā nešķiet svarīgas – jauniešu aktivitātes nozīme pilsoniskā sabiedrībā, pienākumi un iespējas.

Podkāsta autores un veidotājas – Leila Rasima un Aija Mežale.

Klausieties mūs Spotify un Apple podkāstu servisos!

“Nāc šurp, parunāsim” aktualitātes