Es un mēs

Latvijas informatīvajā telpā trūkst regulāras un pastāvīgas informācijas par sabiedrisko organizāciju darbību, cilvēkiem, kuri iesaistās pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā. Žurnāls A12 ir vienīgais drukātais žurnāla formāta medijs par vienu no Latvijas vēsturiskajiem reģioniem, kurš ir pieejams lasītājiem visā Latvijā un digitāli visā pasaulē. Viens cilvēks atspoguļo visu cilvēci (P.Koelju), tad viens reģions atspoguļo visu valsti. Žurnāla moto “Patiesi. Dziļi. Skaisti.”

Šajā aktivitātē paredzēta sabiedrības informēšanas kampaņa par NVO labās prakses piemēriem visā Latvijā, sadarbības piemēri ar citu reģionu un valstu NVO, cilvēkstāsti un vietas stāsti, kuri mainās, pilsoniskās aktivitātes ietekmē.
Žurnāla rubrika “Es un Mēs” bezmaksas pieejama žurnāla A12 mājas lapā a12.lv un biedrības mājas lapā biedribaslg.lv.

Lasīt visus aktivitātes Es un mēs stāstus.

Priekšlikumi, iedvesmas un izaicinājuma stāsti tiek gaidīti: Ināra Groce, tālr. 29299709, inara.groce@inbox.lv.