Esi klāt, kad plāno

Valsts prezidents Egils Levits vienā no savām uzrunām ir teicis: “Kad cilvēks jūtas piederīgs savai valstij, viņš par to rūpējas”. Arī līdzdalība stratēģisko attīstības programmu, stratēģiju iepazīšanā, savu uzskatu veidošana ir sava veida rūpes un atbildība par savu dzīvesvietu. Latvijai nav augsts Iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības indekss – 2015. gadā tā vērtība Latvijā ir tikai 10%, 22 valstu grupā Eiropā esam 17. vietā. Tāpēc Nacionālā attīstības plāna 2027 aktivitātes to paredz palielināt līdz 30%. Kultūras ministrijas pētījumā atklāj, ka Latvijā ir zems iedzīvotāju iesaistes rādītājs pilsoniskajās aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas līdzdalības pasākumos. Tikai 10% Latvijas iedzīvotāju iesaistās pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs: 8% no iedzīvotājiem ir piedalījušies sabiedriskajās apspriedēs un 6% – sociālajās kampaņās.

Lai piedalītos valsts līmeņa dokumentu apspriešanā, iedzīvotājiem ir jābūt aktīviem arī savā kopienā. Tāpēc biedrības ESTO sociālajos tīklos un mājas lapā ir pieejama informācija par aktuālajiem attīstības plānošanas dokumentiem un iespējām paust savu viedokli un priekšlikumus.

Plānojam, ka šīs aktivitātes ieviešanas rezultātā tiks izveidota labvēlīga vide biedrību un nodibinājumu darbībai, lai ietekmētu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Ierosinātie procesi, izveidotā virtuālā platforma un NVO sadarbība nodrošinās sociālo kapitālu ilgtermiņā un radošo platformu reģiona demokrātijas kultūras attīstībai. NVO aktīva līdzdalība sekmēs iespējas daļu no pašvaldības funkcijām deleģēt NVO, veicinot ekonomisko attīstību novada un reģiona līmenī. Paaugstinās biedrību prasmes iesniegtos priekšlikumus aizstāvēt pašvaldību domes komiteju un komisiju sēdēs, publikās apspriešanas sanāksmēs. Tā kā daļa no partneru pārstāvjiem Bergenā ir no Latgales, partnera dalībnieki tiks rosināti sekot līdzi Latvijas pašvaldību teritoriju izaugsmei, plānošanai un aktīvi piedalīties. Visu projekta ieviešanas laiku partnerim tiek nosūtīta informācija par aktuālajiem plānošanas dokumentiem, kuriem ir iespējams sniegt atzinumus, ierosinājumus un priekšlikumus.