Virtuālā platforma biedrībām

Mājaslapa ir platforma pilsoniskās aktivitātes un kultūras organizācijām izvietot savu informāciju.

Sadarbības partneris  – biedrība “Bergausis” Norvēģijā

Biedrības ESTO sadarbības partneris ir Bergenas (Norvēģija) latviešu kultūras skola “Bergausis”.  Tā dibināta 2010. gadā  kā mūzikas pulciņš Bergenā dzīvojošiem latviešu bērniem Andas Ramsøy vadībā. Anda ir talantīga un mūziku mīloša māmiņa, kura, lai saviem bērniem izveidotu jautrāku latviešu dziesmu mācīšanu, sapulcēja vēl dažas ģimenes un izveidoja pulciņu „SKAŅKĀRIS”. Laika gaitā interese par latviešu valodu tikai pieauga un mazo skolēnu kļuva tik daudz, ka aktīvie vecāki izveidoja latviešu kultūras skolu un 2014.gada 31.martā kopējā vecāku sapulcē tika balsots par kultūras skolas jauno nosaukumu. No šīs dienas kultūras skolas oficiālais nosaukums ir Latviešu kultūras skola Bergenā BERGAUSIS. Nosaukuma autori ir Ilze un Mārtiņš Timi. 2015. gada vasarā „Bergausis” piedalījās Latvijas Jaunatnes Dziesmu un deju svētkos kā vieskolektīvs un vienīgie pārstāvji no Norvēģijas Karalistes. Katru gadu biedrības pārstāvji organizē un piedalās dažādos Bergenas pilsētas kultūras pasākumos.

Latviešu diasporā Norvēģijā ir būtiski saglabāt saikni ar Latviju, bet, vienlaicīgi, būt aktīvam arī vietējā kopienā.  Projekts “Klausies. Saproti. Rikojies!” vienos latviešu diasporu Bergenā, tādējādi, piešķirot projektam pievienoto vērtību – ārzemēs dzīvojošo latviešu viedokļus, priekšlikumus un iesaisti pilsoniskas sabiedrības veidošanā šeit, Latvijā un latvietības saglabāšanai ārzemēs.

Vairāk info: https://latviesibergena.no/skolina-bergausis/