Mans īpašā cilvēka stāsts

Katrai paaudzei ir svarīgi izprast vēstures notikumus un to ietekmi mūsdienās. Vēsturi veido cilvēki, ir daudz nozīmīgu personību, par kurām sarakstītas grāmatas, veidotas filmas un māca skolā. Tāpat kā katrā pilienā ir daļa no jūras vai okeāna, tieši tāpat arī katrā no mums ir daļa no mūsu dzimtas, novada, Latvijas un arī pasaules. Katrā pagastā un novadā ir cilvēki, kuri plašākai sabiedrībai nav zināmi, bet kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mēroga notikumos vai ģimenes vērtību stiprināšanā. Ļoti iespējams, ka šāds cilvēks dzīvo vai ir dzīvojis mums blakus. Varbūt tas ir vectēvs, krustmāte, varbūt vecvecmātes brālis, bet varbūt māsīca? Projekta aktivitāte ir vērsta uz paaudžu sadarbību – jaunieši, kas darbojas projektā tiktu aicināti veikt nelielu pētījumu par kādu svarīgu viņu dzimtas cilvēku un atraktīva videostāsta veidā iepazīstinātu ar šo cilvēku pārējo sabiedrību.

Aktivitātes mērķis ir atklāt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai Latgales novada dzimtu izcilāko vai interesantāko cilvēku dzīvesstāstus, kas veicinātu interesi par savas dzimtas saknēm, novada vēsturi, vēsturiskām kopsakarībām, stiprinātu pašapziņu, piederību savai dzimtai un novadam, radošā veidā ļautu izzināt paša dzimtas stāstu un iepazīstināt ar to plašāku sabiedrību.

Potenciālie aktivitātes dalībnieki – jaunieši, kas pie dota uzdevuma strādā individuāli vai komandā ar kādu citu ģimenes locekli (līdz 2 cilvēkiem).

Aktivitātes rezultāts – katrs projektā iesaistītais jaunietis 2022.-2023. gada laikā izveido ~3 minūtes garu videostāstu, kurā, izmantojot dažādus materiālus un metodes – dokumentus, fotogrāfijas, laikrakstus un citus materiālus, ko var iegūt cilvēku personīgajos arhīvos, bibliotēkās vai vietējos muzejos, intervijas, rada unikālu video materiālu par kādu viņam svarīgu dzimtas cilvēku. Izveidotā faila maksimālajam izmēram jābūt tādam, lai tas būtu piemērots ievietošanai internetā (līdz 100 MB).

Partnera iesaiste – projekta aktivitātē piedalās 10 Bergenas sadarbības partnera jaunieši, kuri sagatavo īpašā cilvēka stāstus, kuri tiek publiskoti. Notiek sadarbība starp Norvēģijā dzīvojošajiem jauniešiem un viņu dzimtu Latvijā vai ārpus tās (dažādu valstu ģimenes vecāku gadījumā). Ar partneri notiek sadarbība jau aktivitātes ieviešanas sākumā, skaidrojot mērķus un uzdevumus un rosinot jauniešus tajā aktīvi piedalīties. Partnera iesaistes pamatojums – izprast savu un savas ģimenes vietu un nozīmi vēstures gaitā, izprast un domāt par sabiedriski nozīmīgām lietām, ko var darīt ikviens caur savas dzimtas vēstures pētīšanu.

Aktivitātes noslēgumā 2023. gadā Lūznavas muižā tiktu pulcināti visi aktivitātē iesaistītie cilvēki un to ģimenes locekļi (Bergenas latviešu kopiena noslēguma aktivitātē piedalās attālināti), lai kopīgi noskatītos video stāstus, diskutētu par dzimtas, novada un valsts sinerģijas procesiem.

Aktivitātes izziņošana caur sociāliem tīkliem, citām projekta aktivitātēm notiktu 2022. gadā. Sabiedrības informēšana par aktivitātes rezultātiem notiktu 2023. gadā projekta un tajā iesaistīto NVO mājaslapās, sociālajos tīklos.