Sarunas par svarīgo

Demokrātijas kultūra ir ne tikai sociālās vietnes, komentāri tīmekļos, bet, līdzās bezgalīgajām tehnoloģiju pasaulēm, cilvēkam demokrātiskā valstī ir jābūt klātesošam. Lai par pagātni un nākotni runātu dzīvās sarunās, mācītos ieklausīties, izprast un dalīties pašiem gan ar zināšanām, gan labām idejām savas kopienas uzlabošanā, gan kopējā pozitīvisma un ticības vairošanā, ir paredzēts aktuālais diskusiju cikls. Ar dokumentālo kino, sabiedrībai nozīmīgu literatūras un mūzikas darbu radītājiem tiks veidota saruna par demokrātiju Latvijā dažādos laika posmos un cilvēka, sabiedrības lomu tajā.

Demokrātijas kultūras diskusiju cikls “Sarunas par svarīgo” tiek organizēts Latgales reģionā dažādās pilsētās un ciemos.

Sarunu pirmā daļa ir literārā darba vai mūzikas priekšnesuma noklausīšanās vai kino noskatīšanās. Otrā daļa ir dzīva saruna par demokrātijai būtiskiem principiem, vēsturiskiem notikumiem, cilvēka un sabiedrības lomu tajā.

Diskusija ir pieejama visiem interesentiem, tā tiek raidīta sociālajos tīklos. Katrā notikuma vietā tiek aicināta politiskās izglītības darbnīcā apmācītie un tie cilvēki, kurus viņi iesaista aktivitātēs. Notikumu grafiks par šiem plānotajiem pasākumiem būs pieejama arī izveidotajā mājas lapā biedribas.lv, informācija būs arī sociālo tīklu platformās.

Diskusiju rezultātā skatītāji labāk izprot cilvēku vietu un lomu demokrātiskā sabiedrībā, cilvēka kā pilsoņa un kopienas attīstītāja pienākumus un tiesības, tās rosina būt aktīviem, aizstāvot savas valsts vērtības, novērtēt demokrātijas būtību un mums sniegtās iespējas.

Plānojam sākt pēc valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas.

Pieteikties un informācija – Ināra Groce, tālr. 29299709, inara.groce@inbox.lv