Politiskās izglītības darbnīca

Viena no pilsoniskās sabiedrības problēmām ir spēja izturēties ar cieņu un toleranci pret citu viedokli. Ne visi ir iemācījušies kritiski izvērtēt pašvaldību un valsts pārvaldes darbību, paust pamatotu savu redzējumu par sabiedriski politiskajiem procesiem, neredz savu artavu un iespēju iesaistīties pašvaldības/valsts struktūru darbības uzlabošanā. Ir nepietiekama izpratne par pilsoniskās sabiedrības procesiem, iespēja pašiem piedalīties lēmumu pieņemšanā. Arī pašvaldību darbībā ir vērojama vāja izpratne par nevalstisko sektoru.

Lai rosinātu līdzdalību un pilsoniskās sabiedrības attīstību, šīs aktivitātes ietvaros paredzētas 6 politiskās izglītības darbnīcas.

Apmācības nodarbība dalībniekiem ļaus izvērtēt savu līdzšinējo darbību – izveidot savu sociālo tīklu, saprast sociālo tīklu būtību un priekšrocības mūsdienu pasaulē, ievērojot iecietības un demokrātijas kultūras principus, attīstības prasmes līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, argumentēt un pārliecinoši paust savu viedokli, būt tolerantam saskarsmē un ideju ieviešanā.

Katra darbnīca noritēs citā vietā – Rēzeknes novada Lūznavā, Kārsavā, Balvos, Indrā, Dagda, Daugavpils novada Līksna.

Plānojam sākt pēc valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu atcelšanas.

Vēlamies, lai mācību un diskusiju rezultātā rodas zināšanas un atvērtība, cilvēki, kuri tic sev un sabiedrības uzklausīšanas spējai, prot pamatoti formulēt viedokli, ar kuru ir aktīvi, ir toleranti un atvērti līdzdalībai.