Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs”

Biedrība ,,Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centrs” dibināta 2010. gadā.

Biedrība realizē iniciatīvas, kas  vērstas uz dabas izziņas, vietējā  kultūrvēstures mantojuma iepazīšanu un  sporta tūrisma aktivitātēm. Viens no biedrības uzdevumiem ir atbalstīt sabiedriskās iniciatīvas, kas saistītas ar apkārtējās vides, dabas vērtību izkopšanu un samērošanu ar iedzīvotāju vajadzībām.

Biedrības mērķa auditorija ir skolu jaunatne, tiek īstenotas  neformālās izglītības aktivitātes  un iniciatīvas, popularizēta āra dzīves tematika  skolu jaunatnei.

Apvienojot starpprofesionāļu komandu, īstenojam  vides sakopšanas un labiekārtošanas darbnīcas, dodamies pārgājienos, laivojam pa upēm un ezeriem. Organizējam un vadam jauniešu nometnes un apmācības,  iesaistāmies dažādos pašvaldību un valsts institūciju sludinātajos projektu konkursos.

Ziemas periodā jau vairākus gadus organizējam ziemas prieku festivālu „Sniega Cilvēks” Rēzeknes novadā, dodamies distanču slēpošanā pa šķēršļotu apvidu.  Visa gada garumā norisinās vides sakopšanas un labiekārtošanas darbnīcas Rēzeknes novadā,  piedalāmies draugu organizāciju pasākumos un iniciatīvās.

Esam atvērti sadarbībai, ja arī Tev ir interese iesaistīties un sadarboties, sazināmies!

Plašāks ieskats par aktivitātēm Biedrības mājas lapā  Facebook.