Biedrība “Latgales Multimediju darbnīca”

Izveidota: 09.09.2010.

Sekmēt jauniešu integrāciju sabiedrībā, veicināt jaunatnes iniciatīvas. Rosināt jauniešus pievērst uzmanību multimediju tehnoloģiju nozīmei un to izmantošanas, pilnveidošanas iespējām Latgalē, starptautiskos projektos. Veicināt kultūras tradīciju saglabāšanu un attīstību Latgales reģionā, ar multimediju tehnoloģiju inovāciju palīdzību.