Biedrība “PARTITŪRA”

Izveidota 2016. gada 18. janvārī.

Nevalstiskās organizācijas darbības mērķi:

 • profesionālās un amatiermākslas procesu veicināšana vietējās un reģionālās sadarbības kontekstā
 • cilvēkresursu un mūžizglītības attīstība, līdzsvaroti attīstītas sabiedrības veidošana
 • profesionālās mūzikas, dejas, teātra, vizuālās mākslas, dizaina attīstība Latgales reģionā, citur Latvijā un pasaulē
 • radošuma, oriģinalitātes un izcilības atbalsts
 • pieredzes apmaiņas un izglītības procesu veicināšana
 • sadarbība ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām
 • Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma un latgaliešu valodas saglabāšanas un attīstības procesu veicināšana.

Biedrība savas darbības laikā ir sagatavojusi un īstenojusi vairākus projektus. Lielākā daļa no tiem ir tapusi sadarbībā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu un Latgales vēstniecību GORS:

 • Koncertu un meistarklašu cikls bērniem un jauniešiem” (2016),
 • Komponistes Ilonas Rupaines kora mūzikas koncertu “Saule brida rudzu lauku” (2016)
 • Jāņa Ivanova mūzikas dienas Rēzeknē (2016), sadarbībā ar Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu un Latgales vēstniecību GORS
 • Rēzeknes bigbenda un Rafaela Vresinga (Austrija) koncerts
 •  “ZALTA PUČE. Latgaliešu tautasdziesmu grāmata un CD bērniem un vecākiem”.
   (2017-2018)
 • Latgaliešu kultūras gada balva BOŅUKS (2018, 2020), sadarbībā ar Latgales vēstniecību GORS
 • Koncertizrāde “Annas Rancānes dzīves ekskursijas” – muzikāla izrāde “Latgales freska”