Biedrība “Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs”

Kontaktinformācija: Sarmīte Teivāne, 29118992, teivane@inbox.lv

“Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs” ir līdzdalībai un kopīga viedokļa paušanai dibināta juridiska persona. Organizācijas darbības galvenais mērķis ir savstarpēji integrēt kopējas tēmas – vietējā un reģionālā attīstība – cilvēkresursi – mūžizglītība, veidot līdzsvaroti attīstītu sabiedrību un veicināt sociāli ekonomisko jautājumu risināšanu.

Biedrība apvieno aktīvas personas šādās iniciatīvu grupās: kultūras iniciatīvu grupa un vietējās attīstības iniciatīvu grupa, sociālais atbalsts.

Biedrība darbojas kopš 2009. gada. Visaktīvāk darbojas kultūras iniciatīvu grupa. Atbilstoši vienam no biedrības uzdevumiem – veicināt iedzīvotāju līdzdalību kultūras procesos un paaugstināt to izpratni par kultūras vērtībām, aktīvi saglabāt un popularizēt tradicionālo kultūras mantojumu, biedrībā ir apvienojušies folkloras dziesmu un deju kopas “Svātra” dalībnieki.

Biedrība reģistrēta Latvijas kultūras datu portālā un darbojas tradicionālās kultūras un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas jomā. Biedrība un folkloras kopa “Svātra” kultūrtelpā “Tradīciju māja” Daugavpilī organizē dažādus pasākumus, kuros tiek popularizētas latviešu tautas tradīcijas un nemateriālais kultūras mantojums: svin tradicionālos gadskārtas svētkus, organizē godus, amatniecības darbnīcas, instrumentu spēles apmācību, seminārus par latviešu tradicionālajiem svētkiem, godiem, spēlēm, rotaļām, dančiem, rīko izstādes.

2021. gadā kopā ar vēl 11 partneriem no Somijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nodibināja asociāciju “Singing heritage route”. Šobrīd aktīvi darbojas “ceļa” satura piedāvājuma izstrādē, projekta pieteikuma Eiropas Komisijai izstrādē, asociācijas mājas lapas izveidē, kā arī ir asociācijas valdē.

Tuvākā projektu pieredze: 2022.-2023. Biedrība pēc VKKF KultūrElpa programmas atbalstītā projekta “Viedais galds” nodrošināšana projekta ilgtspēju, organizējot dažādas meistarklases tradicionālo prasmju un iemaņu nodošanai.