Biedrība “Mediju radošā studija”

Izveidota 2001. gada 26. janvārī.

Nevalstiskās organizācijas darbības mērķi:

 • integrācijas un demokrātijas procesu veicināšana
 • kultūrpolitikas procesu sekmēšana
 • medijpratības stiprināšana
 • sabiedrības izglītošana un identitātes stiprināšana.

Biedrībai ir pieredze sadarbības veidošanā ar citām organizācijām, masu medijiem un pašvaldībām. Darbības laikā biedrība ir sagatavojusi un īstenojusi vairākus projektus, sekmējot valstī svarīgu jautājumu risināšanu un to publiskošanu iedzīvotājiem, apliecinot, ka medijiem ir liela loma.

Biedrības “Mediju radošā studija” īstenotie mobilitātes projekti:

 • “Mediju loma kultūrtūrisma attīstībā Eiropā”,
 • “Nevalstisko organizāciju sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām jaunu darba vietu radīšanā”
 • “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma līdzdalībai kultūrpolitikas jomā”
 • “Iemācīt rakstīt par kultūras vērtībām”
 • “Radi labāku dzīvi un pasauli caur pozitīvo domāšanu un kultūras medijiem”
 • “Jauni izaicinājumi starpkultūru saskarsmē masu medijiem’’
 • “Medijpratības nozīme kvalitatīva satura veidošanā”

Kontakti: inga.ceksa@inbox.lv