Organizācija nodibinājums “SAIMES FONDS”

Valdes locekle: Ineta Cīrule, ineta.cirule@gmail.com, +371 29343086
Juridiskā adrese: Smilšu iela 40, Inčukalns, Siguldas nov., LV-2141
Faktiskā adrese: Valdemāra iela 40, Ainaži, Limbažu nov., LV-4035

Organizācijas darbības mērķi: veicināt ekoloģiskas vides veidošanu Latvijā, pamatojoties un ilgtspējīgas attīstības, dziļās ekoloģijas un Zemes Hartas principiem:

  • cieņa un rūpes par dzīvības kopienu,
  • ekoloģiskā vienotība,
  • sociālais un ekonomiskais taisīgums,
  • sadarbība un miers.