Biedrībai “Eņģeļi ar mums”

Kontakti – valdes priekšsēdētāja Inese Muhamberga, tālr. 26381551

Dibināta 2010. gadā, kopš 2011. gada ir piešķirts sabiedriskā labuma status.

Biedrības mērķi – apzināt un sniegt atbalstu ģimenēm, kuras audzina bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām; vecināt bērnu ar īpašām vajadzībām fizisko un garīgo attīstību, integrāciju sabiedrībā.

Biedrība katru vasaru organizē dažāda veida neformālās ģimeņu nometnes, ikgadēji pasākumi un aktivitātes ģimenēm, kuras vērstas uz ģimeņu vērtību popularizēšanu un stiprināšanu, saliedētību, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un līdzdarbošanos ikdienā.

Tiek realizēti projekti ģimeņu atbalstam, stiprināšanai un draudzīgas vides veidošanai.

Projekta “Dzīves ritms” ietvaros tika nodrošināti speciālisti un pakalpojumi ģimenēm.

Projektā “Atver savu sirdi” tika organizēts atbalsta pasākumu kopums sociālā riska grupas ģimenēm, kuras audzina bērnus un/vai jauniešus ar īpašām vajadzībām.

Projektā “Pats savam SAIMES GALDAM” ģimenes saņēma sēklas, stādus, darba rīkus, lai pastāvīgi izaudzētu pārtikas produktus.

Noslēdzās ziedojumu vākšanas kampaņa “Atbalsti mūs”, kuras ietvaros veidoti dažāda veida materiāli un popularizētas ģimenes vērtības un tradīcijas. Uzsākta sadarbība ar programmu “Paēdušai Latvijai” un tiek izsniegtas pārtikas pakas grūtībās nonākušām ģimenēm.