Biedrība “Lūznavieši dara”

Kontaktpersona: Marita Novika
Kontaktinformācija: maritanovika88@gmail.com
Juridiskā adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

Popularizē ģimenes vērtības, rada un sekmē ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējas Lūznavā, stimulē un organizēt bērnu un ģimenes sporta, kultūras, vides un tūrisma pasākumus.

Mērķi:

  • Popularizēt ģimenes vērtības,
  • Radīt un sekmēt ģimeņu brīvā laika pavadīšanas iespējas Lūznavā,
  • Stimulēt un organizēt bērnu un ģimeņu sporta, kultūras, vides un tūrisma pasākumus,
  • Organizēt dažāda veida apmācības (lekcijas, konsultācijas, apmācības),
  • Attīstīt gan bērnu, gan pieaugušo radošās, emocionālās, fiziskās un intelektuālās spējas,
  • Izveidot fokusgrupu, lai apzināt Lūznavas pagasta ģimeņu vajadzības,
  • Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu, veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām,
  • Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību pagastā.