Rēzeknes uzņēmēju biedrība

Kontakti: reub@inbox.lv, tālrunis: 26633539

Mērķis: 
Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām.

Uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana.

Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana.

Biedrības darbības jomas ir:

  • izstāžu organizēšana;
  • semināru un informatīvo  tikšanos rīkošana;
  • korporatīvie pasākumi Biedru saliedēšanai;
  • pieredzes apmaiņas braucieni, lai iepazītos ar citām uzņēmējus pārstāvošām organizācijām un dibinātu jaunus kontaktus;
  • sociālā joma, iesaistīšanās labdarības pasākumos;
  • sadarbība ar jauniešiem, dalība ēnu dienās, ekskursiju, prakšu nodrošināšana;
  • projektu izstrāde un īstenošana.