Kultūras biedrība “VIKTORIJA”

Adrese: Rītupes iela 21, Bērzgale, Kontaktpersona Raimonds Arbidāns
Kontaktinformācija: raimonds.arbidans@inbox.lv

Mērķi:

Veicināt Latgaliskās kultūrvēsturiskās dzīves vides saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā un novadā.

Veicināt visu vecumu iedzīvotāju iesaistīšanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Rosināt sabiedrības interesi par Latgales autoru dramaturģiju un veicināt līdzdalību tās popularizēšanā.

Popularizēt amatierteātru darbību sabiedrībā.

Veicināt ģimenes iesaistīšanos kultūrvides veidošanā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.