Latgales Biedrību Asociācija

Dibināta: 2014. gada 30. jūnijā
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne.

Kontaktpersonas:
Natālija Covvo natashatsovvo@hotmail.com un
Inga Žirgule inga.zirgule@gmail.com

Mērķis:

Veicināt demokrātiskas un sociāli nodrošinātas sabiedrības attīstību. Sekmēt indivīdu un sabiedrības iesaisti līdzdalības un lēmumu pieņemšanas procesos sociālajā, kultūras, izglītības, integrācijas, nodarbinātības jomās.