Biedrība “Zaļais Meridiāns”

Biedrība Zaļais Meridiāns (mājas lapas nav), bet ir biedru un interesentu grupa NGO “Green Meridian” | Facebook, kurā ir visa informācija gan par pašu biedrību, gan par projektiem, ko realizē.

Izveidota 2007. gada 20. Augustā.

Nevalstiskās organizācijas darbības mērķi:

 • Jaunatnes veselīga dzīvesveida veicināšana;
 • Jauniešu brīvā laika organizēšana;
 • Bērnu un jauniešu, ar īpašām vajadzībām, integrācija sabiedrībā;
 • Starptautisko izglītības un kultūras apmaiņas programmu realizācija;
 • Profesionālās orientācijas pasākumu veikšana jauniešiem;
 • Eiropas kultūras un mākslas mantojuma apzināšana
 • Sabiedrības izglītošana un mūžizglītības pasākumu organizēšana;
 • Kultūras apmaiņas programmu realizācija;
 • Patērētāju izglītošana, tiesības un aizsardzība;
 • Bezdarbnieku apmācība un uzņēmējdarbības veicināšana
 • Sabiedrības saliedētība un integrācija;
 • Dzīves vides aizsardzība un sakopšana;
 • Vides izglītība, popularizēt garīgās un tikumīgās vērtības;
 • Veidot alternatīvās izglītības iestādi, balstītu uz humānās un netradicionālām pedagoģijas idejām, izmantojot individuālās apmācību metodes;
 • Līdzdarboties lēmumu izstrādē un ieviešanā pašvaldības un valsts līmenī, stratēģisko dokumentu izstrādē un ieviešanā, vienlaikus veicot izglītības darbu jauniešu politiskās kultūras veicināšanā un aktīvas dzīves pozīcijas veidošanā savā pašvaldībā, kā arī savā valstī.

Biedrība savas darbības laikā ir sagatavojusi un īstenojusi vairākus projektus. Sadarbība notiek ar biedrību Sadarbības platforma, biedrību Nacionālo biedrību kultūras nams, kā arī Zaļais Meridiāns sniedzis atbalstu Valsts Nodarbinātības aģentūrai, darba prasmju pilnveidošanā jauniešiem. Erasmus+ projektos notiek sadarbība ar ārzemju partneriem Turcijā un Rumānijā.

 • Erasmus+ projekti, Face to Face, The Land I love sadarbībā ar Rumānijas partneri Tolea Postovei, Busteni pilsētā, Rumānijā (2021)
 • Erasmus+ projekts Hormone World sadarbībā ar Turcijas partneri Baris Baitok, Denizli pilsētā, Turcijā (2021)
 • Projekts Izzinām Latviju aicina imigrantus izzināt un iepazīt Latviju un latviešus integrācijas kursos, latviešu valodas kursos, latviešu sarunvalodas klubā, izglītojošos un starpkultūru komunikāciju veicinošos pasākumos. Projekts Izzinām Latviju  ar biedrību Sadarbības platforma, biedrību Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams, Kultūras ministrijas finansējums (2020)

Izzinām Latviju | Facebook