Organizācija “Pasaule mūsu mājas”

Organizācija “World-Our Home”
Centra vadītāja: Natalija Covvo
Projektu koordinatore: Dace Deksne

Centra adrese: Atbrīvošanas aleja 174, Rēzekne LV-4604 Latvija
Mājaslapa: www.worldatourhome.com Ofiss: pasauleathome@yahoo.co.uk
Vadītāja: natashatsovvo@hotmail.com

Organizācija „World-Our Home” (no 1999. gada līdz 2013. gadam darbojās ar nosaukumu Valodu un kultūras centrs “Pasaule mūsu mājās” ) ir Eiropas līmeņa organizācija, kas savu darbību ir sākusi 1999.gada 23.novembrī ar mērķi sekmēt pilsonisko aktivitāšu attīstību un aizsardzību Latvijā un Eiropā. EA „World-Our Home” galvenā darbība ir saistīta ar pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu Latvijā un visā Eiropā, ar starptautisko darbu kultūras attīstības jomā, lai veicinātu iedzīvotāju, īpaši jauniešu, aktīvu pilsonību, attīstītu solidaritāti un toleranci dažādu valstu iedzīvotāju vidū, kā arī attīstītu kvalitatīvu iedzīvotāju darbību atbalsta sistēmu un nevalstisko organizāciju spējas pilsoniskās sabiedrības veicināšanas jomā. Centrs nodrošina starpkultūras un neformālās izglītības iespējas vietējiem Latgales reģiona iedzīvotājiem, īpaši jauniešiem, un visiem interesentiem, gada laikā iesaistot vismaz 450 cilvēkus dažādos starptautiskajos pasākumos. Biedrība aktīvi piedalās ES politisko lēmumu pieņemšanas procesā, pārstāv Latgales NVO intereses Eiropas konferencēs un semināros. Biedrība sadarbojas ar valsts institūcijām normatīvo aktu sagatavošanā un pilnveidošanā, kas skar iedzīvotāju līdzdalības efektivitāti politikas procesā, NVO vides attīstību, Latgales novada kultūrvides veidošanos un attīstības procesus.
Organizācija “Pasaule mūsu mājas” darbojas jau no 1999. gada un organizācijai ir liela pieredze dažādu starptautisko projektu īstenošanā, kā arī ir bijusi pieredze dažādu projektu īstenošanā, kas saistīti ar NVO darbību aktīvai un kvalitatīvai pilsoniskās sabiedrības un sociālā taisnīguma atbalsta stiprināšanai, kā arī nevalstiskā sektora līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.