Biedrība “LAUKKU”

Biedrība “LAUKKU” ir 2017. gada janvārī reģistrēta starptautiska domubiedru grupa, kas neformāli darbojas kopš 2013. gada, un tās dibinātāji realizē biedrības idejām atbilstošas aktivitātes jau daudz senāk. Biedrība “LAUKKU” apvieno dejas profesionāļus un entuziastus no dažādām mākslas nozarēm un citām disciplīnām. Lēmums par organizācijas dibināšu pieņemts 2016. gada oktobrī, par jaunās biedrības vīziju vienojoties pieciem tās dibinātājiem: filozofs Makss Rīnanens (Somija), baleta pedagoģe Annemarija Autere (Francija), dejas kritiķes Inta Balode un Linda Krūmiņa un vizuālās mākslas kurators un kritiķis Valts Miķelsons.

Biedrības izveides pamatā ir galvenokārt dejai veltītās interneta vietnes “Dance.lv Žurnāls” (www.journal.dance.lv un www.ballet.dance.lv) (kopš 2011. gada) darbība, kura ietver arī ceļojošā festivāla “Jauna deja jaunā vietā” (kopš 2013. gada) organizēšanu, meistarklases, dejas kritikas seminārus festivālos “Vides deja” un “Laiks dejot”, kā arī dalību Baltijas un Ziemeļvalstu dejas kritiķu, pētnieku un horeogrāfu sadarbības tīklā Writing Movement (kopš 2012. gada).

Jaundibinātā biedrība īpašu uzmanību pievērsīs pētniecībai, kultūrizglītībai, dažādu žanru mākslinieku sadarbībai un eksperimentiem, kas norisinās ārpus formāliem kontekstiem un ārpus lielajām pilsētām. Svarīga loma būs arī sociāli orientētiem mākslas projektiem. Iniciatīvas, kas nu apvienotas zem “LAUKKU” vārda līdz 2016. gadam risinājās Laikmetīgās dejas horeogrāfu asociācijas Latvijā paspārnē. Biedrības “LAUKKU” mērķis ir ar laikmetīgās mākslas starpniecību veicināt kritisku domāšanu un laikmetīgās mākslas klātbūtni ikdienā, īpašu uzmanību pievēršot tām teritorijām un sociālajām grupām, kur informācijas pieejamība un viedokļu daudzveidība ir ierobežota. 

 www.laukku.lv